Oncokompas

Niet iedereen heeft in alle gevallen behoefte aan hulp van een hulpverlener. Oncokompas is een digitaal hulpmiddel, waarbij praktische tips worden gegeven over de problemen die u ervaart als gevolg van uw ziekte. Na het invullen van een zorgvuldig samengestelde vragenlijst krijgt u gericht advies. Uw zorgverzekeraar vergoedt het gebruik van het Oncokompas, dit gaat niet ten koste van het eigen risico.


Oncokompas geeft inzicht hoe u ervoor staat op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Het is een digitaal hulpmiddel dat gerichte ondersteuning geeft. Gezonde voeding, zingeving en bekende klachten als vermoeidheid en angst komen aan de orde. Ook problemen die moeilijk te benoemen zijn of onbewust toch een rol spelen, komen door het invullen van de vragenlijst naar voren.

Uw eigen kompas

Op basis van uw antwoorden krijgt u adviezen, tips en suggesties. Oncokompas houdt daarbij onder andere rekening met uw gezondheid, persoonlijkheid en maatschappelijke situatie. Wat kunt u eventueel zelf doen, waar hebt u anderen bij nodig, welke hulp is beschikbaar en waar kunt u deze vinden? Bij Oncokompas staat u zelf aan het roer en bepaalt u zelf het vervolg. U kunt er zelf mee aan de slag, op uw manier, op uw moment.

Heeft u behoefte aan gebruik van het Oncokompas dan kunt u zich aanmelden via de volgende link: www.oncokompas.nl/maasstadziekenhuis

Wilt u meer informatie dan kunt u dit vragen bij uw casemanager. Ook is er een folder beschikbaar met meer informatie over het gebruik.