Nuttige links Oncologisch Centrum

Mocht u over bepaalde onderwerpen meer willen weten, dan kunt u op onderstaande websites terecht voor meer informatie.

De Amazones
Website voor jonge vrouwen met borstkanker die elkaar als lotgenoten gevonden hebben.

Borstkanker Vereniging Nederland
Website voor voorlichting over borstkanker, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Hematon
Website van de patiëntenorganisatie bloedkanker, lymfeklierkanker en stamceltransplantatie.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) / Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
Het IKNL  is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. De missie van IKNL is het reduceren van de impact van kanker. Dat doen ze op basis van inzichten van real world data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De NKR is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. 

www.kanker.nl
Als patiënt en als naaste kun je vragen hebben over kanker. Bijvoorbeeld net na de diagnose, maar ook op andere momenten van de ziekte. Kanker.nl wil je graag houvast en steun bieden. Zodat je misschien iets meer grip op je situatie krijgt. Je staat er niet alleen voor. We zijn er voor je.

Kankerspoken
Website met informatie voor en over kinderen die een ouder hebben met kanker.

KWF Kankerbestrijding
Website van KWF Kankerbestrijding. Deze site bevat informatie over kanker, het onderzoek en de preventie.

Maag-Darm-Lever Stichting
Website van Maag-Darm-Lever Stichting. Deze site bevat informatie over alvleesklierkanker, darmkanker, galwegkanker, leverkanker, maagkanker en slokdarmkanker.

Olijf
Website van Olijf. Dit is een netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker.

Seks en kanker
Website met informatie over de invloed van kanker op seksualiteit.

Sick and seks
Informatie over intimiteit en relatie voor iedereen die geconfronteerd wordt met ziekte

Stichting Longkanker
Website die persoonlijke steun biedt, lotgenoten met elkaar in contact brengt en nog veel meer.

Stichting OOK
Stichting OOK biedt mensen met kanker en hun naasten professionele ondersteuning op allerlei (niet-medische) onderwerpen. Voor, tijdens en na de behandeling. Ons doel is optimale ondersteuning geven op het juiste moment.

Stichting Zaadbalkanker
De organisatie voor mannen met zaadbalkanker en hun naasten.

Verwijsgids kanker
Website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met andere partners.
De Verwijsgids Kanker helpt patiënten en naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die na de diagnose beschikbaar zijn.