Keurmerk

Topklinische functie Ondersteunende en Palliatieve zorg

De vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) heeft op 28 februari 2020 de zorgfunctie Ondersteunende en Palliatieve Zorg van het Maasstad Ziekenhuis als topklinisch zorgfunctie beoordeeld. De erkenning is verleend voor mensen in de palliatieve fase. Het Maasstad Ziekenhuis is het 2e ziekenhuis in Nederland met deze topklinische functie.  

Zorgregister

De zorgfunctie is opgenomen in het Topklinisch Zorgregister van de STZ. Dit is een openbaar register en biedt een overzicht van de kwaliteit van topklinische zorg. Het Maasstad Ziekenhuis heeft vier andere zorgfuncties in het register opgenomen. Dit betekent dat het Maasstad Ziekenhuis nu in totaal vijf erkenningen heeft voor complexe, topklinische functies.

ESMO accreditatie

De afdeling Interne Oncologie heeft voor de derde keer de accreditatie ontvangen voor 'ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care'. Deze accreditatie is een internationale erkenning voor kankercentra voor het bereiken van een hoog niveau van geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg.