Nazorg voor nabestaanden

De arts en de verpleging hebben, als dit gewenst is, na het overlijden een nagesprek met de nabestaanden om terug te kijken op wat er gebeurd is.

Nabestaanden blijken soms pas enkele weken na overlijden behoefte te hebben aan een vervolgcontact. In een gesprek met een van de behandelende artsen en de verpleegkundigen kan teruggekeken worden op wat wel en niet is gedaan.

Ieder mens en iedere familie zijn/haar eigen cultuur

Wij zeggen wel eens: als een moeder van 10 kinderen overlijdt, overlijden er 10 moeders. Ieder kind heeft een eigen karakter, een eigen levensgeschiedenis, een eigen beeld en vaak ook andere gevoelens en zelfs mening over  wat goed  en niet meer goed is om te doen. Maar ook spelen cultuur, levensbeschouwing een grotere rol dan we ons vaak beseffen. Mensen uit Rotterdam of van de Zuid-Hollandse eilanden uiten zich soms heel anders. Mensen uit andere landen hebben andere opvattingen van wat wel of niet goed is.

Of je nu uit Nederland komt of uit een andere land: de ervaring leert dat in open ontmoeting we steeds veel voor elkaar kunnen betekenen en veel van elkaar kunnen leren.

We nodigen mensen met een andere culturele achtergrond nadrukkelijk uit om speciale wensen over de zorg en over ziekte, sterven en zorg na het overlijden te bespreken met de arts en met de verpleegkundigen.

Lees voor meer informatie de folder Nabestaandenzorg