Samenwerking

De afdeling Palliatieve Zorg heeft de volgende samenwerkingsverbanden.

Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken

Binnen dit Netwerk werken huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, hospices en ziekenhuizen samen aan de verbetering van de zorg voor mensen die niet meer te genezen zijn en voor hun naasten. Samenwerking is juist bij patiënten die ernstig ziek zijn, heel belangrijk. 

Leerhuizen Palliatieve Zorg

Leerhuizen Palliatieve Zorg ondersteunt ons ziekenhuis bij onder andere onderwijs en de verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg.

Kenniscentrum Palliatieve zorg Erasmus MC

Met de universiteit werken wij samen om door wetenschappelijk onderzoek onze zorg te evalueren, controleren en verder te verbeteren.