Rechten en plichten

Als u in ons ziekenhuis komt, doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. We zetten ons in voor de beste zorg en behandeling. Dat doen we samen met u.

Onder andere door informatie te geven en ervaringen uit te wisselen. Als u hulp inroept van een zorgverlener, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst. U geeft aan ons de opdracht om zorg te verlenen. Bijvoorbeeld voor een onderzoek, maar ook voor behandeling of advies. Deze relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld via de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), daarnaast is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

In de WGBO en de AVG staan de rechten en plichten van patiënten. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het Engels: ‘informed consent’ ofwel: geïnformeerde toestemming. U beslist dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO en de AVG te houden.

Uitgebreide informatie over de AVG vindt u in onze privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van zorg of behandeling, hebt u niet alleen recht op informatie en toestemming. U heeft ook nog andere rechten. Bijvoorbeeld het recht om een klacht in te dienen. Het is belangrijk dat u weet welke rechten en plichten u hebt in de zorg. Zo kunt u vervelende situaties voorkomen. Het helpt u ook om de zorg te krijgen die u nodig hebt.

Hieronder staan de belangrijkste rechten en plichten voor patiënten. De informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek geldt voor patiënten vanaf 18 jaar.