Meer over Poeppoli

Bij de Poeppoli van het specialisme Kindergeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis worden kinderen met ontlastingsproblemen onderzocht en behandeld.

Problemen met ontlasting hebben grote invloed op het dagelijks leven, van zowel het kind als de ouder. Ophoudgedrag, angst, pijnlijke ontlasting, soms dagenlang geen ontlasting en ontlasting verlies maken dat het kind zich diep ongelukkig kan voelen en in een sociaal isolement kan belanden. Ouders maken zich bijzonder veel zorgen. Kortom een grote impact op het hele gezin. Voor deze kinderen en ouders is er de poeppoli Rotterdam van het Maasstad Ziekenhuis. Ruim 75% van de kinderen die hier komen, zijn vaak binnen drie tot zes maanden grotendeels van hun klachten af.

Klachten

Kinderen worden verwezen naar de Poeppoli indien er sprake is van één of meer van de volgende klachten.

  • Langdurige verstopping van ontlasting die niet goed regeert op medicatie (obstipatie welke onvoldoende reageert op laxerende medicatie);
  • Verlies van ontlasting (fecesincontinentie);
  • Verstopping door ophoudgedrag waardoor, pijn en angst kan ontstaan (obstipatie);
  • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen en daarbij chronische obstipatie of fecesincontinentie.


Ontlastingsproblemen hebben niet vaak een lichamelijke oorzaak, in maximaal 5% van alle kinderen met ontlastingsproblemen is er daadwerkelijk een lichamelijk probleem. In alle andere gevallen wordt er gesproken over een functioneel probleem, of anders gezegd: een probleem zonder lichamelijke oorzaak. Dit betekent niet dat het probleem er niet is en dat het niet tot lichamelijke klachten kan leiden! Juist wel.