Ontlastingsproblemen & gedragsproblemen

Het komt vaak voor dat kinderen met ontlastingsproblemen ook gedragsproblemen hebben.

Daarbij moet gedacht worden aan:

  • Gedragsproblemen die voortkomen uit leerproblemen of schoolproblemen;
  • Informatie- en verwerkingsproblemen (ADHD, ADD);
  • Stoornissen in het zogenaamde autistiforme spectrum (PDD-NOS, ODD, klassiek autisme etc.).

Deze kinderen hebben een intensieve behandelmethode nodig, de Poeppoli Rotterdam is hierin gespecialiseerd.