Een uitgebreide controle 1 keer per jaar, net als een APK-keuring

Patiënten met een systemische auto-immuunziekte zoals Systemische Lupus Erythematodes komen ongeveer 4 keer per jaar voor controle naar het ziekenhuis. De arts bespreekt met de patiënt hoe het gaat met de ziekte en past zo nodig de medicatie aan. Eén van deze controlemomenten is een ochtend met verschillende onderzoeken waarbij de specialisten verder kijken dan alleen de systeemziekte.

Een systemische auto-immuunziekte zoals Systemische Lupus Erythematodes, ook wel SLE of Lupus genoemd, is een ziekte waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt.

Angelique Boender is één van de reumaverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in systemische auto-immuunziekten. Zij vertelt graag meer over dit controlemoment.

"De patiënt is voor de controle een hele ochtend in het ziekenhuis. Tijdens de controle krijgt de patiënt verschillende onderzoeken, zoals een hartfilmpje, een longfunctieonderzoek, een bloedonderzoek en een haarvaatjesonderzoek." Daarnaast gaat de patiënt in gesprek met een reumaverpleegkundige, zoals Angelique. "Tijdens het gesprek bespreek ik verschillende onderwerpen. We hebben het bijvoorbeeld over medicatie en de ingevulde vragenlijsten". Aan het einde van de ochtend gaat de patiënt langs bij de arts en krijgt hij of zij de uitslag van de onderzoeken. De arts kan wanneer nodig snel doorverwijzen naar een ander specialisme.

"Het geeft de patiënten een veilig gevoel" vertelt Angelique. "Ook al is een ochtend vol onderzoeken best spannend en vermoeiend. Patiënten vinden het fijn dat we tijdens het controlemoment verder kijken dan alleen de systeemziekte. Het is eigenlijk een soort APK-keuring." Inmiddels is het controlemoment beschikbaar voor steeds meer systemische auto-immuun ziekten. "De onderzoeken die de patiënten krijgen, verschillen natuurlijk per systeemziekte" vult Angelique aan.

 

Foto van Angelique

 

De zorg voor systemische auto-immuunziekten is één van de topklinische functies van het Maasstad Ziekenhuis. Een topklinische functie betekent dat wij als ziekenhuis zorg aanbiedt die u niet in elk ander ziekenhuis kunt ontvangen. Kijk voor meer informatie over de topklinische zorgfuncties van het Maasstad Ziekenhuis op https://www.maasstadziekenhuis.nl/stz/