Dit behandelteam staat voor u klaar

Op de polikliniek Reumatologie kunt u naast de reumatoloog verschillende zorgverleners tegenkomen tijdens uw behandeling. Samen met u zoeken we naar de beste behandeling om de gevolgen van uw reuma te beheersen en in te passen in het dagelijks leven. Dit vraagt om een integrale aanpak. Wij zien de behandeling dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid van patiënt en zorgverleners.

null

De reumatologen werken samen met een verpleegkundig specialist, physician assistants, reumaconsulenten, doktersassistenten en onze balieassistentes.

De verpleegkundig specialist en physician assistant

De verpleegkundig specialist en de physician assistant ondersteunen de arts bij zijn medische werkzaamheden. Zij mogen zelfstandig patiënten behandelen en medicatie voorschrijven. De reumatoloog blijft betrokken bij uw behandeling. Elke reumatoloog werkt in een vast team met een verpleegkundig specialist of physician assistant. Zij stemmen de behandeling en alle informatie zorgvuldig op elkaar af.

U kunt afwisselend een afspraak krijgen bij uw reumatoloog en uw verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA)

Reumaconsulenten

De reumaconsulent is een gespecialiseerd verpleegkundige. De reumatoloog kan u verwijzen voor extra uitleg en informatie over gestelde diagnose en behandeling. Ook kan zij u hulp bieden bij het zoeken van oplossingen voor problemen ten gevolge van uw ziekte. U kunt een vraag stellen aan de reumaconsulente via het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis, hiervoor moet u inloggen. 
Ook kan zij u telefonisch te woord staan, hiervoor belt u met de afspraken balie via (010) 291 22 05.

Doktersassistenten

De doktersassistenten bieden ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek, het geven van injecties en puncties en het meten van ziekte activiteit. Daarnaast geven ze ook prik instructies en doen zij capillaroscopieën.

Onderzoeksmedewerkers

Op de polikliniek Reumatologie wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Om die reden zijn onderzoeksmedewerkers werkzaam op onze polikliniek. Sommigen van hen zijn tijdelijk aangesteld en er zijn vaste onderzoeksmedewerkers werkzaam bij ons.