Multidisciplinaire teams

De afdeling Logopedie bestaat uit zeven logopedisten die allen geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn betrokken bij de behandeling van verschillende aandoeningen en nemen deel aan diverse multidisciplinaire teams, zoals het Eet-team, het Revalidatieteam en het Down-team

Daarnaast werken verschillende specialismen samen om patiënten snel en efficiënt te kunnen helpen. Daardoor ontstaat een brede expertise. De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen waaronder een fysiotherapeut, ergotherapeut, medisch maatschappelijk werkster, psycholoog, diëtist, revalidatiearts, kinderarts, neuroloog, keel-, neus- en oorarts, leerkracht en huisarts.