Vijf vragen aan uroloog Sjoerd Klaver

Het Maasstad Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat 2.000 prostaatoperaties met behulp van de operatierobot op haar naam heeft staan, waarvan uroloog Sjoerd Klaver er ruim 1.500 operaties heeft uitgevoerd. In 2009 startten de urologen in het Maasstad Ziekenhuis met het uitvoeren van prostaatoperaties met behulp van een operatierobot. Met meer dan 250 operaties per jaar is het Maasstad Ziekenhuis uitgegroeid tot Robotexpertisecentrum in Nederland. Uroloog Sjoerd Klaver is vanaf het begin de leidende operateur en ervaringsdeskundige op dit gebied. Wij grijpen deze gelegenheid graag aan om hem enkele vragen te stellen over zijn werk.

 1. Waarom heb je gekozen voor het specialisme Urologie?

  “Als uroloog kun je zowel de diagnose stellen als de behandeling uitvoeren. Je ziet de patiënt vaak vanaf de hulpvraag null omdat er klachten zijn tot na de eventuele behandeling. Daarnaast zijn er veel operatieve handelingen. Met de komst van de operatierobot heeft dit een extra dimensie gegeven. Hierdoor ben ik in staat om ingewikkelde operaties in de buik veilig uit te voeren met minimale schade aan omliggende organen. De patiënt heeft hierdoor minder last van napijn en een kortere herstelperiode in vergelijking tot een niet robotgestuurde kijkoperatie of een ‘open’ operatie.”  
 1. Wat maakt iemand een goede robotoperateur?

  “Een uroloog die met behulp van een operatierobot een prostaatoperatie uitvoert, moet naast specifieke vaardigheden ook veel passie, toewijding hebben en over operatietalent beschikken. Het is belangrijk dat je dit letterlijk in de vingers hebt en: ervaring telt. Iedere patiënt is net weer anders en daarmee de operatie ook. Dat maakt het werk voor mij steeds weer uitdagend. Door deze operatie vaak te doen, wordt je er steeds beter in, zelfs als dit er door de jaren heen al meer dan 1.500 zijn, in mijn geval.”
 1. Wat houdt een operatie met een operatierobot in?

  “Dit is een kijkoperatie, waarbij kleine instrumenten (denk aan  tangetjes, schaartjes, pincetjes etc.) in dunne buisjes in de buikwand van een patiënt worden gebracht. De instrumenten zitten vast aan de ‘robotarmen’ die in alle mogelijke richtingen kunnen draaien. De operatierobot doet niets uit zichzelf en is ook niet voorgeprogrammeerd. Tijdens de operatie stuur ik als operateur de ‘armen’ aan. Met een joystick en pedalen kan de robot worden bediend. In een soort cockpit kan ik in het lichaam van de patiënt kijken, doordat er een speciale driedimensionale camera in de robot zit. Het beeld wordt tot viermaal vergroot ten opzichte van wat je met het blote oog ziet. Zo kan elk detail worden gezien. De robot werkt heel precies en is trillingsvrij. Hierdoor kan ik heel nauwkeurig opereren.  De robot werkt alleen wanneer ik mijn hoofd dicht bij het beeldscherm heb, wanneer ik mijn hoofd terugtrek, wordt de robot automatisch uitgeschakeld.”
 1. Hoe weet je dat je prostaatkanker hebt?

  “Prostaatkanker groeit langzaam en de ziekte geeft vaak lange tijd weinig of geen klachten. Als je onderstaande klachten hebt, hoeft het zeker niet zo te zijn dat je prostaatkanker hebt. Het kan net zo goed gaan om een urineweginfectie of een prostaatvergroting. Ga in ieder geval langs de huisarts als je onderstaande klachten hebt:
  • vaker plassen dan normaal
  • moeite met plassen
  • pijn en een branderig gevoel bij het plassen
  • Troebele of bloederige urine

De huisarts zal verder onderzoek doen en indien nodig doorverwijzen.”

 1. Hoe zie jij de toekomst van robot-geassisteerde prostaatoperaties?

“Samen met andere urologen moeten we zorgen dat we de kwaliteit van deze zorg blijven verbeteren in het belang van de patiënten. Het zou goed zijn als we onze kennis en ervaring bundelen in een beperkt aantal centra in Nederland. Urologen met veel ervaring met robot-geassisteerde prostaatoperaties kunnen zich nog verder specialiseren en nog meer focussen. Er vinden al samenwerkingsgesprekken plaats met verschillende ziekenhuizen. Het zou fantastisch zijn als we dit met elkaar gaan realiseren.”