Terug

Anterior Interosseous Syndroom

Bij een Anterior Interosseous Syndroom is een zenuw in de arm beklemd.

Deze zenuw, de anterior interosseous (AIN) is een tak van een van de grote armzenuwen (nervus medianus). De AIN is vooral belangrijk voor de beweging van de duimtop en de wijsvingertop. Beknelling van de AIN kan ontstaan door druk van de peesbladen, druk van een van de armspieren, een aangeboren afwijking of een botbreuk.

Klachten

Bij een Anterior Interosseous Syndroom kunt u last hebben van onderstaande klachten:

 • Het niet goed kunnen buigen van de duimtop.
 • Het niet goed kunnen buigen van de wijsvingertop.  
 • Geen ‘OK-teken’ kunnen maken.
 • Vage pijn in de onderarm.
 • Laten vallen van voorwerpen.
 • Moeite met schrijven.

Onderzoeken

U bespreekt uw klachtenpatroon met uw arts. Afhankelijk van de bevindingen uit het gesprek en het lichamelijk onderzoek kan er aanvullend onderzoek nodig zijn. In geval van verdenking op een Anterior Interosseous Syndroom kan er een Elektromyogram (EMG) gemaakt worden. Het EMG geeft informatie over de geleiding van prikkels via de zenuwen naar de spieren. Dit onderzoek wordt verricht door de neuroloog en/of neurofysioloog. Als u bent doorverwezen door de neuroloog is dit onderzoek vaak al verricht. Het is dan zelden nodig verder onderzoek te doen.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling

De niet-operatieve behandeling omvat een rustspalk en eventueel ontstekingsremmers. Het dragen van een spalk gedurende de nacht geeft de pols rust en kan zorgen voor een afname van de klachten.

Operatieve behandeling

Indien de niet-operatieve behandeling na 3-6 maanden onvoldoende effect heeft gehad, wordt een operatie overwogen waarbij er meer ruimte voor de beknelde zenuw wordt gecreëerd.

Voor de operatie
Voor de operatie dient u rekening te houden met onderstaande zaken:

 • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis om u na de operatie te helpen met aankleden en/of vervoer naar huis.
 • Draag geen sieraden of nagellak.
 • Haal alvast pijnstilling in huis (paracetamol, indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling).
 • Geef eventuele allergieën voor de ingreep door aan de arts.
 • Stop in overleg met de arts enkele dagen voor de operatie met bloedverdunnende medicatie, u kunt dit één dag na de operatie weer hervatten.

Operatie
Tijdens de operatie ligt u op de rug met uw arm opzij. De operatie gebeurt in dagbehandeling onder verdoving van de gehele arm. Slechts zelden wordt gekozen voor volledige anesthesie.

Afhankelijk van de locatie van de beknelling wordt ter hoogte van de elleboog een snede gemaakt. Vervolgens wordt de AIN opgezocht waarna er rondom de AIN ruimte wordt gecreëerd. Dit gebeurt met uiterste precisie in verband met omliggende zenuwen, pezen en bloedvaten. Tot slot wordt de huid gesloten met hechtingen.


Nazorg

 • Na de operatie wordt uw hand verbonden. U dient het verband droog te houden. Tijdens het douchen kunt u een plastic zak om de hand doen. U krijgt instructies mee over het verwijderen van het verband (meestal na 10 dagen).
 • U dient de hand de eerste dagen hoog te houden. Dit kan met de hulp van een mitella/sling.
 • 's Nachts kunt u uw hand dan het beste op een kussen laten rusten.
 • Het is van belang dat u de vingers regelmatig beweegt om stijfheidklachten te voorkomen. Dit kunt u doen door 5x per dag 10 maal de vingers recht te maken en 10 maal de vingers ontspannen te buigen. Vermijd met kracht een vuist te maken. Dit herhaalt u nog eens waarbij u de andere hand gebruikt om de vingers te helpen met bewegen. Daarnaast kunt u 5x per dag 10 maal de vingers spreiden en sluiten om het vocht uit de hand weg te pompen.
 • De duim kan geoefend worden door alle vingertoppen aan te tikken en de basis van de pink aan te raken.
 • Voor eventuele napijn kunt u paracetamol (max. 4x daags 1.000 mg) gebruiken. Indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling.
 • U mag niet zelf autorijden met een drukverband/ gipsspalk, u bent dan niet verzekerd.
 • Nadat het verband is verwijderd, mag u de hand en de arm in toenemende mate onbelast gebruiken. Na twee weken mag u de hand en arm in principe weer normaal gebruiken.
 • De hechtingen worden na ongeveer 10 dagen door de verpleegkundige verwijderd.

 
Hersteltraject (operatieve behandeling)
De duur van de herstelfase na operatie aan een Anterior Interosseous Syndroom is variabel en afhankelijk van uw wondgenezing en herstel. Soms komt het voor dat het litteken en het gebied rondom het litteken langere tijd (weken tot maanden) gevoelig zijn bij aanraken en druk zetten. Het litteken kan ook hard aanvoelen. Deze klachten zijn vrijwel altijd tijdelijk.

Handenteam
Na een Anterior Interosseous Syndroom operatie is er soms nabehandeling nodig. De nabehandeling kan bestaan uit spalk en/of oefentherapie. Deze nabehandeling vindt plaats bij het Hand- en Pols Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis en wordt uitgevoerd door medewerkers van het handenteam.

Mogelijke complicaties
Bij alle operaties bestaat een geringe kans dat complicaties zich voordoen. Voor de volledigheid noemen we de (zeer) zeldzame complicaties. Als u vragen heeft over de mogelijke complicaties, raden wij u aan om contact op te nemen met uw behandelend arts.

 • Een wondinfectie, een nabloeding of een veranderd gevoel rondom het litteken. Neem bij roodheid, koorts of erge pijnklachten contact op met het ziekenhuis.
 • Na een trauma of operatie van de hand kunnen er onbegrepen klachten ontstaan die niet direct te maken hebben met het trauma of de operatie. Deze klachten omvatten roodheid, zwelling, een glanzende huid, stijfheid en pijn. Ook kan er een intolerantie ontstaan voor kou. Deze klachten komen slechts zeer zelden voor en zijn vaak tijdelijk.
 • Helaas heeft een operatie aan een Anterior Interosseous Syndroom een zeer wisselende mate van succes. Niet alle patiënten zullen dus een verbetering merken na deze ingreep. De arts zal dit met u bespreken.
 • De operatie aan een Anterior Interosseous Syndroom heeft tevens als zeldzame complicatie schade aan de AIN. Deze zenuwschade kan spierzwakte veroorzaken.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.