Anterior Interosseous Syndroom

Bij een Anterior Interosseous Syndroom is een zenuw in de arm beklemd.

Deze zenuw, de anterior interosseous (AIN) is een tak van een van de grote armzenuwen (nervus medianus). De AIN is vooral belangrijk voor de beweging van de duimtop en de wijsvingertop. Beknelling van de AIN kan ontstaan door druk van de peesbladen, druk van een van de armspieren, een aangeboren afwijking of een botbreuk.

Hand- en polsaandoeningen
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z Kosten en vergoedingen Informatie over betaling van ziekenhuiszorg