Terug

Glomustumor

De glomustumor (angioneuroma) is een goedaardige woekering van cellen van het glomuslichaam.

Het betreft een zeldzame aandoening. Het glomuslichaam regelt de temperatuur en de mate van bloeddoorstroming in de vingers. De tumor bevindt zich vaak rondom de vingertoppen en het nagelbed. Een glomustumor is over het algemeen slechts 4-6 mm groot.

Klachten

Bij een glomustumor kunt u last hebben van:

 • een zichtbare blauwrood gekleurde zwelling bij de vingertoppen of het nagelbed
 • pijn in aanvallen
 • verergering van de pijn bij kou en temperatuurswisseling
 • verergering van de pijn bij aanraking
 • horizontale strepen op de nagel

Onderzoeken

U bespreekt uw klachtenpatroon met de arts en er wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd. In geval van verdenking op een glomustumor wordt soms een MRI scan gemaakt.

Behandeling

De behandeling van een glomustumor gebeurt door middel van een operatie. Vaak is het nodig om de nagel hiervoor weg te halen. Deze nagel groeit in ongeveer vier maanden terug.

Voor de operatie
Voor de operatie dient u rekening te houden met onderstaande zaken:

 • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis om u na de operatie te helpen met aankleden en/of vervoer naar huis.
 • Draag geen sieraden of nagellak.
 • Haal alvast pijnstilling in huis (paracetamol, indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling).
 • Geef eventuele allergieën voor de ingreep door aan de arts.
 • Stop in overleg met de arts enkele dagen voor de operatie met bloedverdunnende medicatie. U kunt dit één dag na de operatie weer hervatten.

Operatie
Tijdens de operatie ligt u op de rug met uw arm opzij. De operatie gebeurt poliklinisch onder lokale verdoving of (bij uitzondering) in dagbehandeling onder verdoving van de gehele arm. Afhankelijk van de locatie wordt de nagel verwijderd. Het nagelbed ligt nu blootgesteld. De glomustumor wordt gelokaliseerd en er wordt getracht deze volledig te verwijderen. Dit laatste is erg belangrijk omdat anders de kans bestaat dat de glomustumor terug komt. Na de operatie wordt een verband aangelegd.

Nazorg

 • Na de operatie wordt uw hand verbonden. U dient het verband droog te houden. Tijdens douchen kunt u een plastic zak om de hand doen. Als het verband te strak zit, mag u eventueel het buitenste verband opnieuw aanleggen.
 • U dient de hand de eerste dagen hoog te houden. Dit kan met de hulp van een mitella/sling.
 • 's Nachts kunt u uw hand dan het beste op een kussen laten rusten.
 • Uw arts laat weten wanneer het verband eraf mag (meestal na een paar dagen).
 • Voor eventuele napijn kunt u paracetamol (max. 4x daags 1.000 mg) gebruiken. Indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling.

Hersteltraject
De duur van de herstelfase na operatie aan een glomustumor is variabel en afhankelijk van uw wondgenezing en herstel. Vaak is het herstel echter snel en voorspoedig, waarbij de vingertop wel enige tijd gevoelig kan zijn.
Soms komt het voor dat het litteken en het gebied rondom het litteken langere tijd (weken tot maanden) gevoelig zijn bij aanraken en druk zetten. Het litteken kan ook hard aanvoelen. Deze klachten zijn vrijwel altijd tijdelijk.
De nagel groeit in ongeveer 4 maanden terug.

Handenteam
Na een glomustumor operatie is er zelden nabehandeling nodig. Indien dit wel nodig is, dan vindt de nabehandeling plaats bij het Hand en Pols Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis en wordt uitgevoerd door medewerkers van het handenteam.

Mogelijke complicaties
Bij alle operaties bestaat een geringe kans dat complicaties zich voordoen. Voor de volledigheid noemen we de (zeer) zeldzame complicaties. Als u vragen heeft over de mogelijke complicaties, raden wij u aan om contact op te nemen met uw behandelend arts.

 • Een wondinfectie, een nabloeding of een veranderd gevoel rondom het litteken. Neem bij roodheid, koorts of erge pijnklachten contact op met het ziekenhuis.
 • Na een trauma of operatie van de hand kunnen er onbegrepen klachten ontstaan die niet direct te maken hebben met het trauma of de operatie. Deze klachten omvatten roodheid, zwelling, een glanzende huid, stijfheid en pijn. Ook kan er een intolerantie ontstaan voor koud. Deze klachten komen slechts zeer zelden voor en zijn vaak tijdelijk.
 • Een glomustumor kan terug komen of er kan een nieuwe glomustumor worden gevormd. Hoe vaak dit precies voor komt is niet bekend. De schatting ligt rond de 10%.
 • Het uitblijven van teruggroei van de nagel. Verder kan de vorm van de nagel minder mooi glad zijn.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.