Hand- en polstumoren

Tumor is het Latijnse woord voor zwelling. Vaak wordt het woord ‘tumor’ gebruikt voor een kankergezwel. Echter, tumoren kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn.

Indien het gaat om een kwaadaardige tumor, dan spreekt men van kanker. Kwaadaardige tumoren kunnen omliggende weefsels binnendringen, kwaadaardige tumoren in het hand- en polsgebied komen zelden voor. Goedaardige tumoren groeien niet door in omliggende weefsels en verspreiden zich niet door het lichaam.

Hand en Pols Expertisecentrum
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z