Nierschade - chronisch

Als de nieren gedurende langere tijd onvoldoende werken wordt dit chronische nierinsufficiëntie genoemd (insufficiëntie betekent onvoldoende functie). Er zijn verschillende oorzaken van chronische nierinsufficientie. Er kan sprake zijn van chronische nierinsufficientie zonder dat de patiënt daarbij klachten heeft. Een en ander wordt hieronder verder uitgelegd.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de pagina's over Nefrologie en het Dialysecentrum.

Nefrologie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z Bekijk onze zorgresultaten