Obstipatie

Obstipatie wordt in het algemeen omschreven als een ontlastingspatroon waarbij u minder dan drie keer per week ontlast. Als obstipatie langer dan drie maanden aanwezig is - ondanks behandeling - spreken we van chronische obstipatie. Als geen onderliggende aandoening de oorzaak is, spreken we van functionele obstipatie.

Defecatie Expertise Centrum
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z