5. Behandeling

(verdenking) Baarmoederkanker

Bij baarmoederkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. De keuze van de behandeling is afhankelijk van diverse factoren.

De meest toegepaste behandelingen bij baarmoederkanker zijn:

 • een operatie/baarmoederverwijdering (chirurgie);
 • bestraling (radiotherapie):
 • hormonale therapie; 
 • chemotherapie: behandeling met celdodende of celdeling remmende medicijnen (cytostatica). Deze behandeling wordt bij baarmoederkanker zelden toegepast.

Vaak is een combinatie van behandelingen nodig.

Afhankelijk van de behandeling wordt u doorverwezen naar de chirurg of oncoloog.
Indien de tumor bestraald moet worden verwijzen wij u door naar een radiotherapeutisch centrum.

Doel van de behandeling

De behandelmethoden voor kanker kunnen verschillende doelen hebben. Specialisten gebruiken doorgaans de volgende indeling:

 • Een curatieve behandeling is erop gericht om iemand te genezen.
 • Een adjuvante (=aanvullende) behandeling kan worden gegeven na een curatieve behandeling. Na een operatie kan bijvoorbeeld radiotherapie worden gegeven om eventuele niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden. De adjuvante behandeling is dus een toegevoegde behandeling die bedoeld is om een beter eindresultaat te verkrijgen.
 • Een palliatieve behandeling is gericht op het afremmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten wanneer de ziekte niet meer te genezen is.

Welke behandelingen er worden gegeven en de volgorde ervan wordt individueel bepaald. Uw specialist overlegt hierover met een team van specialisten.

 1. Verwijzing
 2. Polikliniek Bezoeken
 3. Onderzoek
 4. Diagnose
 5. Behandeling
 6. Nazorg