5. Behandeling

(verdenking) Huidkanker

De patholoog heeft vastgesteld dat de verdachte plek op de huid een melanoom is. Om controle te krijgen over de ziekte en uitzaaiingen te ontdekken is een chirurgische nabehandeling nodig. U krijgt daarom een afspraak met de chirurg op de polikliniek Chirurgie. Indien het melanoom in uw gezicht is, wordt de plastisch chirurg uw behandeld arts.

Het kan zijn dat bij het verwijderen van het melanoom in het onderhuids vetweefsel rondom de plaats waar eerder het melanoom werd verwijderd nog losse cellen bevinden als begin van een uitzaaiing. De chirurg doet daarom een re-excisie, hierbij wordt de huid rondom het litteken nog verder verwijderd om de mogelijk losse cellen ook te verwijderen. U wordt hier plaatselijk verdoofd. De chirurg voert soms ook een schildwachtklierprocedure uit. Of de schildwachtklierprocedure uitgevoerd wordt is afhankelijk van de agressiviteit van de tumor. De chirurg bespreekt met u of deze procedure nodig is of niet.

Schildwachtklier procedure

De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerste het lymfevocht uit de tumor opvangt. Als de tumor uitzaait, is dat als eerste naar de schildwachtklier. Door de schildwachtklierprocedure kan onderzocht worden of er uitzaaiingen zijn. Een ander woord voor schildwachtklier is poortwachterklier of sentinel node. Welke lymfeklier de schildwachtklier is, is afhankelijk van de plek van de tumor. Door een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof rondom het gebied van de tumor in te spuiten kan de schildwachtklier opgespoord worden, de vloeistof gaat namelijk naar deze klier. Met speciale apparatuur kan de radioactieve vloeistof en de schildwachtklier gevonden worden. U wordt hier plaatselijk verdoofd waarna de chirurg de schildwachtklier verwijderd.

Voor stadium 3 en 4 melanomen kan een aanvullende behandeling met immunotherapie nodig zijn. Immunotherapie voor melanomen wordt niet geboden in het Maasstad Ziekenhuis. Wij werken hiervoor nauw samen met het Erasmus MC kankerinstituut. Uw arts bespreekt of immunotherapie nodig is in uw situatie.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Diagnose
  4. Behandeling
  5. Nazorg