2. Polikliniek Bezoeken

(verdenking) Huidkanker

Na verwijzing van uw huisarts kunt u binnen een week op de polikliniek van het Maasstad Ziekenhuis gezien worden. Afhankelijk van verschillende factoren, is dit op de polikliniek Dermatologie, Chirurgie of Plastische Chirurgie. Is er een verdenking op een kwaadaardige vorm van huidkanker, ook wel een melanoom genoemd, dat kunt u dezelfde dag terecht op een spoedplek.

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek maakt u kennis met uw behandelend arts. Hij/zij stelt u vragen over uw ziektegeschiedenis, gezondheidstoestand, medicatiegebruik en of uw klachten hebt (de anamnese). Ook wordt lichamelijk onderzoek verricht en wordt gekeken of er nog andere verdachte plekken op het lichaam zijn. Indien er meerdere familieleden zijn die huidkanker hebben (gehad) kan u verwezen worden naar de klinisch geneticus die onderzoekt of de huidkanker erfelijk is. Indien u medicijnen gebruikt, verzoeken wij u een medicatieoverzicht mee te nemen.

Bij verdenking op een melanoom wordt meestal gelijk bij het eerste polikliniekbezoek de plek op de huid weggesneden. De plek wordt plaatselijk verdoofd zodat u hier niets van voelt. Na het verwijderen van de plek, wordt de wond gedicht en verbonden. Het wordt aangeraden dat u pijnstilling in huis haalt. Paracetamol is voldoende.

Is er geen verdenking op een kwaadaardige tumor, dan wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt om de plek te verwijderen.

Wij raden u aan op de dag van uw afspraak een vertrouwd persoon mee te nemen. U ontvangt namelijk veel en voor u vaak nieuwe informatie.

In het Maasstad Ziekenhuis hebben we casemanagers. Dit is een oncologieverpleegkundige die u tijdens het gehele ziekenhuisproces begeleidt, hij of zij is ook uw aanspreekpunt.

Samen beslissen

In het ziekenhuis en bij uw behandeling staat u als patiënt centraal. We vinden het daarom erg belangrijk dat de behandeling van uw ziekte samen met u wordt bepaald. De arts, casemanager en verpleegkundigen adviseren u welke behandeling het meest geschikt voor u is. Indien u zich niet prettig voelt bij de geadviseerde behandeling of andere ideeën heeft, willen wij u stimuleren dit vooral duidelijk te maken aan de arts of de casemanager.

Hoofdbehandelaarschap

Tijdens uw behandeling kan het zijn dat u te maken krijgt met verschillende specialisten. Er is steeds één specialist uw eigen dokter (hoofdbehandelaar), maar afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft kan het hoofdbehandelaarschap wisselen: rond de verwijderen van de verdachte plek is dit de dermatoloog of (plastisch) chirurg. Indien een behandeling met immunotherapie nodig is, is uw hoofdbehandelaar de internist-oncoloog. Behandelingen met immunotherapie worden gegeven in het Erasmus MC Kankerinstituut.

Meer informatie

Meer informatie over de polikliniek, zoals contactgegevens en routebeschrijving vindt u hieronder.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek Bezoeken
  3. Diagnose
  4. Behandeling
  5. Nazorg