Logopedie bij MS (Multiple Sclerose)

Als gevolg van chronische of periodieke klachten veroorzaakt door MS, kunnen problemen ontstaan op het gebied van spraak, taal, de slikfunctie en de stem.

Wachttijd
Logopedie
Alle behandelingen van A tot Z