Medische gegevens inzien of opvragen

Medische gegevens inzien of opvragen

Als patiënt heeft u recht op inzage in of een kopie van uw medische gegevens.

Kopie röntgenonderzoek (foto/scan) met uitslag

Als patiënt kunt u een kopie van een röntgenonderzoek (foto/scan) met uitslag aanvragen voor u zelf, voor behandeling ergens anders of een second opinion. Meer informatie