Afspraak: wat neemt u mee?

Wanneer u een afspraak in het Maasstad Ziekenhuis heeft, dient u een aantal zaken te doen en mee te nemen.

Registratie bij eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek dient u of uw kind zich in te schrijven bij Patiëntenregistratie in de centrale hal. Na inschrijving ontvangt u een kaart met gegevens. Controleer deze gegevens goed. Zonder geldig verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs kunt u niet ingeschreven worden en kan uw afspraak mogelijk niet doorgaan.

Meer informatie over identificatieplicht vindt u op www.rijksoverheid.nl of lees de folder Identificatie en registratie.

Bent u niet verzekerd, ga dan voor meer informatie naar Kosten en vergoedingen.

Neem bij elk bezoek het volgende mee

 • Geldig identiteitsbewijs van u of uw kind (geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlands identiteitskaart (ID-kaart) of een vreemdelingendocument);
 • Verzekeringsbewijs van u of uw kind (verzekeringspas of -polis);
 • Verwijsbrief van de huisarts / specialist / tandarts / verloskundige (alleen bij eerste bezoek);
 • Een lijstje met de medicijnen van u of uw kind.

Belangrijk! Voorkom besmetting

Uw veiligheid en die van anderen staat in het Maasstad Ziekenhuis bovenaan. Wij vinden het belangrijk om eventuele dragers van ongevoelige bacteriën op tijd te ontdekken, zodat deze bacteriën niet aan andere patiënten worden overgedragen. Wilt u zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact met ons opnemen als u op een van onderstaande vragen ja kunt beantwoorden.

 • Bent u of uw kind bekend als drager van een resistente bacterie, bijv. MRSA / BRMO / andere (ziekenhuis)bacterie?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een andere Nederlandse zorginstelling?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden onderzocht, behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis/zorginstelling?
 • Heeft u of uw kind (beroepsmatig) contact met of woont u of uw kind op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren en/of vleespluimvee?
 • Bent u of uw kind huisgenoot en/of verzorger van een MRSA-positieve patiënt?
 • Is uw kind een adoptiekind uit het buitenland dat in de afgelopen 2 maanden naar Nederland is gekomen?
 • Heeft u of uw kind de afgelopen 3 weken door het Midden-Oosten gereisd?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een AsielzoekersCentrum (AZC).

Plattegrond ziekenhuis

Bekijk de plattegrond zodat u weet waar u moet zijn.