Afspraak: wat neemt u mee?

Wanneer u een afspraak in het Maasstad Ziekenhuis heeft, vragen we u een aantal zaken te doen en mee te nemen.

Registratie bij eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek moet u of uw kind zich inschrijven bij Patiëntenregistratie in de centrale hal. Na inschrijving ontvangt u een patiëntenkaart met gegevens. Controleer deze gegevens goed. Zonder geldig verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs kunt u niet ingeschreven worden en kan uw afspraak mogelijk niet doorgaan.

Komt u voor het eerst op een van onze buitenpoliklinieken (Spijkenisse Medisch Centrum, Noordeinde, Willemsplein)? Dan kunt u zich melden bij de balie van de polikliniek en zich daar inschrijven.

Meer informatie over identificatieplicht vindt u op www.rijksoverheid.nl of lees de folder Identificatie en registratie onderaan deze pagina.

Bent u niet verzekerd of heeft u vragen hierover, ga dan voor meer informatie naar Kosten en vergoedingen.

Neem bij elk bezoek in het ziekenhuis het volgende mee van u of uw kind

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart (ID-kaart) of een vreemdelingendocument).
 • Uw patiëntenkaart.
 • Een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Dit is een overzicht met alle medicijnen die u gebruikt. Als u thuis medicijnen gebruikt is het voor uw artsen belangrijk te weten welke medicijnen dit zijn. Vraag daarom uw eigen apotheek om een AMO voor u uit te printen.
 • Een verwijsbrief als u deze heeft gekregen van de huisarts, tandarts, verloskundige, specialist.
 • Uw verzekeringsgegevens.
 • Een afspraak met uw kind, lees dan ook de praktische informatie bij bezoek aan de polikliniek Kindergeneeskunde.

Houd bij een beeldbel afspraak of bel afspraak het volgende bij de hand

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart (ID-kaart) of een vreemdelingendocument).
 • Uw patiëntenkaart.

Belangrijk! Voorkom besmetting

Uw veiligheid en die van anderen staat in het Maasstad Ziekenhuis bovenaan. Wij vinden het belangrijk om eventuele dragers van ongevoelige bacteriën op tijd te ontdekken, zodat deze bacteriën niet aan andere patiënten worden overgedragen. Wilt u zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact met ons opnemen als u op een van onderstaande vragen ja kunt beantwoorden.

 • Bent u of uw kind bekend als drager van een resistente bacterie, bijv. MRSA / BRMO / andere (ziekenhuis)bacterie?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een andere Nederlandse zorginstelling?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden onderzocht, behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis/zorginstelling?
 • Heeft u of uw kind (beroepsmatig) contact met of woont u of uw kind op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren en/of vleespluimvee?
 • Bent u of uw kind huisgenoot en/of verzorger van een MRSA-positieve patiënt?
 • Is uw kind een adoptiekind uit het buitenland dat in de afgelopen 2 maanden naar Nederland is gekomen?
 • Heeft u of uw kind de afgelopen 3 weken door het Midden-Oosten gereisd?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een AsielzoekersCentrum (AZC).

Bereikbaarheid naar en in het ziekenhuis

Kijk hieronder voor meer informatie over de routes, de parkeermogelijkheden, onze ingangen en de Maasstad-shuttle.