Meer over Cardiologie

Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten aan het hart, zoals hartfalen, pijn op de borst en hartritmestoornissen. Bij de polikliniek kunnen volwassen patiënten terecht voor een medische consultatie, onderzoek of kleine behandeling.

Ook worden in het Maasstad Ziekenhuis hartonderzoeken en pacemakerimplantaties uitgevoerd. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de afdeling Hartbewaking. Patiënten komen bijvoorbeeld van de afdeling Hartbewaking naar de afdeling Cardiologie om te revalideren na een hartinfarct of voor verder herstel na een cardiologische ingreep, zoals een dotterbehandeling. Het hartritme kan op afstand (telemetrisch) bewaakt worden.

Acute klachten van het hart

Bij acute klachten waarbij het vermoeden is dat er iets ernstigs aan de hand is met het hart, kunt u, via de huisarts, direct terecht op de Eerste Hart Hulp.

Onderzoek, diagnose en behandeling

Een opname op de Eerste Hart Hulp heeft tot doel om zo snel mogelijk acute problemen boven water te krijgen en eventueel te behandelen. U wordt tijdelijk opgenomen op een afdeling waar uw lichaamsfuncties bewaakt kunnen worden, waarna versneld diagnostiek volgt. Mochten de klachten niet veroorzaakt worden door een acuut cardiologisch probleem, dan zal verder een poliklinische nabehandeling plaatsvinden. Mocht er wel een belangrijk cardiologisch probleem zijn, dan kan er een opname volgen.


Bekijk ook eens de voorlichtingsfilms over de onderzoeken die bij de afdeling Cardiologie plaatsvinden.

Samenwerking met andere disciplines

Met de fysiotherapeut, diëtiste en maatschappelijk werker wordt veel samengewerkt. Ook komt het steeds vaker voor dat mensen thuiszorg nodig hebben. De transferverpleegkundige helpt bij het inschakelen van deze thuiszorg. Voor bepaalde groepen patiënten is het nodig dat zij ook na hun opname doorgaan met revalideren onder begeleiding. Hiervoor wordt poliklinische revalidatie aangevraagd. Deze revalidatie wordt in Hartrevalidatiecentrum Rijnmond Zuid verzorgd.