Wij hanteren 24-uurs bereikbaarheid

Cardiologie hanteert als uitgangspunt 24-uurs bereikbaarheid voor acute cardiologische zorg. Hieronder staan een aantal speerpunten die hierop gebaseerd zijn:

  • Gestreefd wordt om patiënten met minder acute klachten binnen 10 werkdagen te zien op onze polikliniek;
  • Voor patiënten met “niet-acute pijn op de borst” klachten is een speciaal polikliniekdagdeel beschikbaar waar u binnen 1 week terecht kunt. U wordt d.m.v. een combinatieafspraak( one-stop-shop principe) binnen enkele uren gescreend en de klachten worden gediagnosticeerd. Vervolgens verlaat u het ziekenhuis met een behandelplan;
  • Voor patiënten met chronisch hartfalen is er een verpleegkundige hartfalenpolikliniek, waardoor de patiënt naast medische ook verpleegkundige zorgondersteuning ontvangt;
  • In samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag de mogelijkheid van primaire interventie beschikbaar binnen de regio's Rijnmond en Drechtsteden;
  • Binnen de vakgroep is specifieke expertise aanwezig voor re-synchronisatietherapie bij hartfalen;
  • Binnen de poliklinieken kunnen patiënten van maandag tot en met vrijdag (8.30 - 16.00 uur) zonder afspraak terecht voor het maken van een ECG;
  • Het ECG wordt direct beoordeeld door de cardioloog.