Contactgegevens Interne Geneeskunde

Polikliniek

De polikliniek  is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 - 17.00 uur.

Verpleegafdeling

Wilt u iemand bezoeken op de verpleegafdeling dan kan dit iedere dag van 14.00 – 19.30 uur. Zie ook Bezoektijden.

Overige (deel)specialismen

(deel)Specialisme

Afdeling Telefoonnummer Routes
Diabeteszorg Polikliniek (010) 291 36 65 Route
Infectieziekten Polikliniek (010) 291 18 40 Route
Interne Geneeskunde Polikliniek (010) 291 22 20 Route
Interne Geneeskunde Verpleegafdeling (010) 291 33 29 Route
Longgeneeskunde Polikliniek (010) 291 22 25 Route
Longgeneeskunde Verpleegafdeling (010) 291 33 30 Route
Maag-, Darm- en Leverziekten MDL-Centrum (010) 291 17 77 Route
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek (010) 291 22 10 Route
Maag-, Darm- en Leverziekten Verpleegafdeling (010) 291 13 09 Route
Nefrologie Dialysecentrum (010) 291 30 60 Route
Nefrologie

Polikliniek algemeen

Polikliniek contrastnefropathie

Polikliniek pre-transplantatie

(010) 291 22 20 Route
Nefrologie Polikliniek post-transplantatie (010) 291 30 60 Route

Nefrologie

Verpleegafdeling

(010) 291 34 51
(010) 291 34 52

Route
Oncologie/Hematologie Polikliniek (010) 291 18 40 Route
Oncologie/Hematologie Verpleegafdeling (010) 291 13 32 Route