Meer over Acute Interne Geneeskunde

Het specialisme Acute Interne Geneeskunde is een deelspecialisatie van de Algemene Interne Geneeskunde. Een belangrijk deel van het werk van een specialist in de Acute Interne Geneeskunde speelt zich af op de Spoedeisende Hulp.

Spoedeisende Hulp

De internist Acute Interne Geneeskunde is op de Spoedeisende Hulp aanwezig voor de supervisie van de arts-assistenten (basisartsen, specialisten in opleiding). De aanwezigheid van de internist Acute Interne Geneeskunde op de Spoedeisende Hulp maakt dat er een vakkundige beoordeling en besluitvorming plaatsvindt. Met name voor acute ziektebeelden die snelle diagnostiek en behandeling behoeven is dit een groot voordeel. Bovendien is de ervaring van de specialist ook bij minder spoedeisende ziektebeelden van grote waarde.

De arts-assistenten op de Spoedeisende Hulp werken onder supervisie van een specialist. Zij worden intensief getraind in de opvang van patiënten met acute ziekten en levensbedreigende aandoeningen. Vaardigheid in reanimatie en behandeling van acute ziekten wordt bijgebracht in diverse trainingen. Deze vaardigheden worden ook systematisch periodiek getoetst en onderhouden.

Een bezoek aan de Spoedeisende Hulp is mogelijk na verwijzing door de huisarts, door een ander ziekenhuis of door de ambulancedienst. Patiënten zonder verwijzing worden op de Spoedeisende Hulp kort beoordeeld om in te schatten of de patiënt gezien kan worden door de huisarts op de Huisartsenpost of dat er direct een beoordeling op de Spoedeisende Hulp noodzakelijk is.

Spoedspreekuur (verkorte wachttijd)

Voor patiënten die op korte termijn beoordeeld moeten worden door een internist, maar die hiervoor niet onmiddellijk op de Spoedeisende Hulp beoordeeld moeten worden, is er een spreekuur met een korte wachttijd: het spoedspreekuur. Op dit spreekuur is doorgaans binnen één week een eerste beoordeling mogelijk. Eventuele onderzoeken worden zo spoedig mogelijk ingezet en behandeling wordt zo spoedig mogelijk gestart.

De plaatsen op het spoedspreekuur zijn gereserveerd voor spoedverwijzingen. We proberen zo goed mogelijk in te schatten of er een medische noodzaak is voor een spoedbeoordeling. Om een spoedafspraak te krijgen kan uw huisarts met de (dienstdoende) internist overleggen. De dienstdoende internist bepaalt dan of er inderdaad een spoedindicatie is.

Enkele voorbeelden van ziekteverschijnselen en aandoeningen die gezien kunnen worden:

  • Ernstige bloedarmoede;
  • Ernstige buikpijn;
  • Ernstig gewichtsverlies;
  • Koorts (aanhoudend, zonder oorzaak of niet reagerend op behandeling);
  • Te snelle werking van de schildklier (met bijvoorbeeld hartkloppingen en gewichtsverlies);
  • Zwelling/toegenomen omvang van klieren en organen.