Contactgegevens Dialysecentrum

Polikliniek

Voor alle niet acute en acute contactgegevens verwijzen wij u naar de folder Dialysecentrum en Nefrologie, bereikbaarheid en telefoonnummers.

Wilt u iemand bezoeken tijdens de dialyse dan kan dit iedere dag, er is een doorlopend spreekuur. Per patiënt zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan. We vinden het fijn als bezoek van tevoren wordt afgestemd.

Verpleegafdeling

Wilt u iemand bezoeken op de verpleegafdeling dan kan dit iedere dag van 14.00 – 19.30 uur. Zie ook Bezoektijden.

Overige (deel)specialismen

(Deel)specialisme

Afdeling Telefoonnummer Routes
Interne Geneeskunde Polikliniek (010) 291 22 20 Route
Interne Geneeskunde Verpleegafdeling (010) 291 33 29 Route
Nefrologie Dialysecentrum (010) 291 30 60 Route
Nefrologie

Polikliniek algemeen

Polikliniek contrastnefropathie

Polikliniek pre-transplantatie

(010) 291 22 20 Route
Nefrologie Polikliniek post-transplantatie (010) 291 30 60 Route
Nefrologie Verpleegafdeling

(010) 291 34 51
(010) 291 34 52