Patiëntervaringen Revalidatiegeneeskunde

Graag laten wij patiënten zelf vertellen hoe zij de behandeling, de specialisten en het ziekenhuis ervaren. Hieronder kunt u verhalen lezen van patiënten over oncologische revalidatie en hypermobiliteit.