Revalidatiepsycholoog

De revalidatiepsycholoog onderzoekt en behandelt cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van de ziekte/aandoening.

Naast gesprekken voeren kan de revalidatiepsycholoog bijvoorbeeld een neuropsychologisch of persoonlijkheidsonderzoek doen, om meer inzicht te krijgen in de problemen en de manier waarop de patiënt daarmee omgaat. Samen met de patiënt onderzoekt de revalidatiepsycholoog hoe hij/zij kan leren omgaan met en meer grip kan krijgen op zijn/haar klachten en de gevolgen hiervan.

Indien wenselijk kunnen belangrijke personen uit de directe omgeving van de patiënt, bij de behandeling worden betrokken.

Afhankelijk van het probleemgebied ligt de nadruk op het anders leren denken, het wijzigen van gedragspatronen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. De revalidatiepsycholoog werkt nauw samen met andere disciplines.