Beladvies voor zwanger

Onder controle bij een verloskundige of huisarts

Als u tijdens de zwangerschap onder controle staat bij een verloskundige of huisarts, neem dan eerst contact met hem/haar op. Wanneer u met uw verloskundige of huisarts iets anders hebt afgesproken, dan houdt u zich aan die afspraak. U hoeft nooit bang te zijn om voor niets te bellen. Bel in ieder geval altijd vooraf even op, als u naar het Maasstad Ziekenhuis wilt komen.

Onder controle bij een gynaecoloog

Als u tijdens de zwangerschap onder begeleiding bent van een gynaecoloog en u medisch moet bevallen, ontvangt u in uw zwangerschap zowel van de gynaecoloog als van de verpleegkundige uitgebreide instructies wanneer u moet bellen met het Maasstad Ziekenhuis.

Samengevat verwachten we uw telefoontje als:

  • de weeën regelmatig (dat wil zeggen om de 5 minuten) komen;
  • de vliezen breken;
  • u voor de 37ste zwangerschapsweek ervaart dat uw vocht/vruchtwaterverlies, bloedverlies of weeën hebt;
  • u plotseling veel bloed verliest (zoals tijdens een menstruatie);
  • u persoonlijke instructies van uw verloskundige hebt ontvangen;
  • u ongerust bent, het even niet meer weet of bij twijfel;
  • u minder leven voelt.

De verloskundige of verpleegkundige overlegt met u en adviseert wat u het beste kunt doen.

Telefoonnummers verloskamers en triage

  • Tussen 08.30 en 23.15 uur zijn de verloskamers en triage bereikbaar via (010) 291 26 67.
  • Tussen 23.15 uur en 08.30 uur zijn de dienstdoende verpleegkundige verloskamers en triage bereikbaar via (010) 291 26 79.

Route naar verloskamers

Bekijk hier de route voor als de bevalling is begonnen of als u met spoed naar het ziekenhuis komt.