Contactgegevens Verloskunde

Polikliniek

De polikliniek is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 - 17.00 uur.

Verloskamers en triage- Bevallen in het Maasstad Ziekenhuis

  • Wilt u bevallen in het Maasstad Ziekenhuis en u bent nog niet bekend in ons ziekenhuis, meld u dan aan bij Patiëntenregistratie in de centrale hal. Controleer ook uw gegevens in Mijn Maasstad Ziekenhuis.
  • Gaat u bevallen in het Maasstad Ziekenhuis en wilt u weten wanneer u kunt bellen bekijk hier het beladvies voor zwangere.
  • Heeft u als gynaecologische patiënt of zwangere vrouw spoedeisende zorg nodig dan wordt u gezien op de triage. Wanneer u kunt bellen leest u op het belkaartje Gynaecologie of belkaartje Verloskunde.
  • Bekijk hier de route voor als de bevalling is begonnen of als u met spoed naar het ziekenhuis komt.

Verpleegafdeling - Bezoektijden na de bevalling

Tijdens het bezoekuur van 10.00-20.00 uur zijn naast de partner per dag 2 volwassene en maximaal 2 broers/zussen (onder de 12 jaar) van de baby welkom. 

Graag willen wij u vragen om rekening te houden met de andere patiënten op onze afdeling. Zo kunnen we de rust , die de moeders en pasgeborenen nodig hebben op de afdeling garanderen.