Baby-vriendelijke keizersnede

Vrouwen die een geplande keizersnede krijgen, kunnen in het Maasstad Ziekenhuis via een extra ‘baby-vriendelijke keizersnede’ (gentle sectio) bevallen.

Bij een 'baby-vriendelijke keizersnede' is veel aandacht voor moeder-kind contact. De moeder ziet haar baby geboren worden en krijgt het kind, na een korte check door de kinderarts, direct bij zich en daar blijft het ook. Deze ‘baby-vriendelijke keizersnede’ kent veel voordelen:

  • de hechting tussen moeder en kind verloopt beter;
  • de borstvoeding komt sneller op gang;
  • baby’s zijn rustiger en reageren daardoor ook lichamelijk beter.

Na de geboorte wordt de baby (als de conditie van de baby goed is) bloot op de borst van de moeder gelegd. Direct huid op huid contact tussen moeder en baby is belangrijk voor de vroege hechting tussen moeder en kind.
Bij een ‘spoed keizersnede’ is de operatie hetzelfde, maar is het huid op huid contact tussen moeder en baby niet direct of langdurig mogelijk. De veiligheid van moeder en baby staat altijd voorop en bepaalt wat mogelijk is.

Met de ‘baby-vriendelijke keizersnede’ wordt zoveel als mogelijk een natuurlijke bevalling benaderd. In de praktijk blijkt direct huid op huid contact ook een positieve invloed te hebben de borstvoeding.

Om (toekomstige) ouders goed voor te bereiden op een ‘baby-vriendelijke keizersnede’ heeft het Maasstad Ziekenhuis een fotopresentatie gemaakt, waarin de gang van zaken rondom de ‘baby-vriendelijke keizersnede’ zichtbaar wordt.

 Let op, er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen die misschien nog niet in de presentatie zijn opgenomen.