Gezinsgerichte zorg

Wij bieden gezinsgerichte zorg. Dit betekent dat de zorg voor u en uw kind zoveel mogelijk samen en in overleg met u wordt gedaan.

Vanuit deze visie worden u en uw kind zo min mogelijk van elkaar gescheiden. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede en biedt u als ouders de gelegenheid uw pasgeboren kind goed te leren kennen. Zo kunt u meer een eigen invulling geven aan de (kraam)tijd in het ziekenhuis en bent u beter voorbereid op de verzorging van uw kind in de thuissituatie. 

We willen graag, dat als u verblijft in de gezinssuite, u uw kind zelf verzorgt, Als het nodig is met hulp van een verpleegkundige. Zo kunt u wanneer uw kind naar huis gaat uw kind volledig zelfstandig verzorgen.

De artsenvisite vindt, als het nodig is, in de ochtend plaats. In het weekend kan dit ook later op de dag plaatsvinden. Tijdens deze visite wordt de algemene zorg van uw kind samen met u en de verpleegkundige doorgesproken. Dit vindt plaats in de gezinssuite. U kunt daarbij ook aangeven wat u hierbij belangrijk vindt.