Multipel myeloom

Plasmacellen zijn belangrijke cellen in ons afweersysteem en ze hebben de taak om antistoffen te produceren. Ze ontstaan in de lymfeklieren en kunnen via de bloedbaan naar onder andere het beenmerg verhuizen. Bij multipel myeloom hopen kwaadaardige plasmacellen opeen in het beenmerg. De kwaadaardige plasmacellen produceren dan een abnormale antistof: het M-proteïne. Dit verstoort de normale bloedaanmaak.

Vanaf het moment dat bij u de verdenking op multipel myeloom bestaat, doorloopt u een intensief traject met diverse (diagnostische) onderzoeken en behandelingen. Dit traject noemen wij het zorgpad multipel myeloom. De stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. U hoeft daardoor niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook is de tussentijdse wachttijd hierdoor beperkt.

Zorgpad multipel myeloom

Oncologisch Centrum
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z