Terug

Nierkanker

In Nederland wordt per jaar bij circa 1700 mensen nierkanker vastgesteld, van wie 60% mannen zijn en 40% vrouwen. Nierkanker kan op alle leeftijden voorkomen, maar het gebeurt voornamelijk tussen de 55 en 75 jaar. Niertumoren worden steeds vaker vroegtijdig ontdekt. Dit is vaak bij toeval tijdens een onderzoek.

Er zijn goedaardige en kwaadaardige tumoren. Goedaardige tumoren in de nieren behoeven in principe geen behandeling. Alleen bij kwaadaardige tumoren is er sprake van kanker. Hierbij is sprake van een woekering van cellen die uitgaan van het nierweefsel of het verzamelsysteem van de nier. 

Niertumoren worden steeds vaker vroegtijdig ontdekt (als ze nog klein zijn). Dit is vaak bij toeval tijdens een ander onderzoek. Tumoren van het slijmvlies van de nier (verzamelsysteem) veroorzaken meestal bloed in de urine. Indien de kanker zich tot de nier of het opvangsysteem van de nier beperkt, kan de patiënt over het algemeen genezen door (een deel van) de nier operatief te verwijderen. Het gedeeltelijk verwijderen van het aangedane deel van de nier is uiteraard voordelig voor het behoud van de nierfunctie. 

Soms moet de gehele nier met of zonder urineleider (ureter) worden verwijderd. Afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor kan besloten worden de nier gedeeltelijk te verwijderen (partiële nefrectomie) of de nier helemaal te verwijderen (radicale nefrectomie). 

Het chirurgisch verwijderen van de tumor geeft de enige kans op volledige genezing. Zogenoemde focale behandelingen als radio frequente ablatie of cryo (aanprikken van de tumor en het op hoge temperatuur brengen of juist bevriezen) zijn vooral geschikt voor oudere patiënten die over het algemeen in minder goede conditie zijn.   

Niertumoren zijn weinig tot niet radio - of chemogevoelig.

Klachten

Een tumor in de nier geeft zelden klachten, zelfs als de tumor al vrij groot is.

Een tumor in de nier geeft zelden klachten, zelfs als de tumor al vrij groot is.

Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. De ziekte openbaart zich soms door:

 • bloed bij de urine (dit is meestal pijnloos),
 • vage pijn in de zij (flank), 
 • gewichtsverlies, 
 • nachtzweten,
 • of algemeen onwel zijn. 

Onderzoeken

Indien u door uw huisarts bent doorverwezen naar het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis, vinden verschillende onderzoeken plaats om uit te wijzen...

Indien u door uw huisarts bent doorverwezen naar het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis, vinden verschillende onderzoeken plaats om uit te wijzen of u in aanmerking komt voor een robotgeassisteerde operatie.

Indien u bent doorverwezen door een specialist van een ander ziekenhuis, krijgt u binnen 1 week een consult van de uroloog in het Maasstad Ziekenhuis en wordt bekeken welke onderzoeken nog verricht moeten worden. U dient de uitslagen van de onderzoeken die u al heeft, mee te nemen naar het consult.

Onderzoeken bij nierkanker

Om te kunnen beoordelen welke behandelingsoptie dient te worden gevolgd, worden er verschillende onderzoeken (CT scan, echo en bloedonderzoek) uitgevoerd:

 1. Bloedonderzoek
 2. Echo
 3. CT scan (Indien de tumor < 4cm, dan CT scan van de buik, indien de tumor > 4cm dan CT Thorax Abdomen)

Behandelingen

De meest toegepaste behandeling bij nierkanker is het operatief verwijderen van de nier of van een gedeelte ervan. In sommige gevallen wordt ook de urineleider...

De meest toegepaste behandeling bij nierkanker is het operatief verwijderen van de nier of van een gedeelte ervan. In sommige gevallen wordt ook de urineleider verwijderd.

Er zijn verschillende operaties mogelijk: 

 • Robotgeassisteerde radicale nefrectomie
 • Robotgeassisteerde partiële nefrectomie
 • Robotgeassisteerde radicale nefro-ureterectomie
 • Open radicale nefrectomie

Voordelen behandelprogramma: 

Vanwege de verfijnde techniek, de bewegingsvrijheid van de robotarmen en het 3D beeld van de chirurg, kan er met de robot veel nauwkeuriger worden gewerkt. 

 • Minder pijn en kortere herstelperiode
  Na de uiterst precieze operatieve handelingen met behulp van de da Vinci robot, die wordt bediend door een bedreven uroloog, hebt u minder pijn door het ontbreken van een grote wond, hebt u een kortere herstelperiode nodig en een korter verblijf in het ziekenhuis. 
 • Kleinere littekens
  De robot maakt gebruik van enkele kleine sneetjes van 5-12 mm. Kleinere littekens zijn hiervan het resultaat. 

Snel behandeltraject

Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om patiënten snel te behandelen. Met twee da Vinci robots kunt u al binnen twee weken na verwijzing door uw huisarts bij het Robot Expertisecentrum terecht. Vervolgens wordt u binnen vier tot zes weken al geopereerd.

Voorbereiding

De operatie vindt onder volledige narcose plaats. Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel pre-operatieve screening genoemd. Daarom bezoekt u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog. Voor de operatie moet u nuchter zijn. U ontvangt hierover een informatiefolder van de anesthesioloog.

De operatie 

Voor de operatie krijgt u de voorbereidende medicijnen voor de anesthesie (premedicatie) en wordt een infuus ingebracht voor het toedienen van vocht en medicatie. U wordt op de dag van de operatie opgenomen. 

Na de operatie

U wordt wakker op de uitslaapkamer. De bloeddruk en het hartritme worden gecontroleerd. Indien u pijn heeft krijgt u medicijnen toegediend. U heeft een infuus, een slangetje in de buik (drain) om wondvocht af te voeren en een blaaskatheter. Als alle controles goed zijn, kunt u terug naar de verpleegafdeling. Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols, temperatuur en de blaaskatheter. Als alles goed gaat, worden de drain en het infuus verwijderd. De voeding wordt uitgebreid. Als de spijsvertering goed op gang komt kunt u weer naar huis.

Nazorg

Na drie weken wordt u op de polikliniek teruggezien voor een algemene controle. Er wordt hiervoor een afspraak met u gemaakt tijdens de opname.

Na drie weken wordt u op de polikliniek teruggezien voor een algemene controle. Er wordt hiervoor een afspraak met u gemaakt tijdens de opname.

Een tweede controleafspraak vindt meestal na drie maanden plaats, waarbij er tevens een echo van de nieren wordt gemaakt. Dan wordt afgesproken wanneer en of u weer op controle moet komen.

Adviezen voor thuis

Het is belangrijk om het de eerste weken na de ingreep rustig aan te doen. Bij problemen, zoals pijn of koorts, kunt u de eerste week na ontslag direct contact opnemen met het ziekenhuis. 

Naast de verschillende hulpverleners die in het ziekenhuis zorg bieden, zijn er ook organisaties buiten het ziekenhuis die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met kanker: 

 • Thuiszorg
 • Mantelzorg
 • Extramurale instellingen voor psychosociale hulpverlening
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Stichting Allochtonen en kanker
 • Zorghotel

Het Maasstad Ziekenhuis wil u daarin graag begeleiden.

 Wilt u meer weten?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.