2. Polikliniek bezoeken

(Verdenking) Nierkanker

Bij uw eerste bezoek krijgt u een gesprek met uw behandelend arts. De uroloog vertelt u wat nierkanker inhoudt en inventariseert uw (eventuele) klachten. Aan de hand van deze informatie en uw ziektegeschiedenis worden eventuele onderzoeken besproken.

Urologie

(010) 291 22 65
Meer contactgegevens

Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en begeleiden, werkt de specialist samen met een  gespecialiseerd verpleegkundige en/of casemanager. Een casemanager zorgt dat de organisatie van de zorg op elkaar wordt afgestemd en is voor u en uw naasten de persoonlijke begeleider en het vaste aanspreekpunt.

Samen beslissen

In het ziekenhuis en bij uw behandeling staat u als patiënt centraal. We vinden het daarom erg belangrijk dat de behandeling van uw ziekte samen met u wordt bepaald. De arts, casemanager en verpleegkundigen adviseren u welke behandeling het meest geschikt voor u is. Als u zich niet prettig voelt bij de geadviseerde behandeling of andere ideeën heeft, willen wij u stimuleren dit vooral duidelijk te maken aan de arts of de casemanager

Hoofdbehandelaarschap

Tijdens uw behandeling kan het zijn dat u te maken krijgt met verschillende specialisten. Er is steeds 1 specialist uw eigen dokter (hoofdbehandelaar), maar afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft kan het hoofdbehandelaarschap wisselen: rond een operatie is dit de chirurg, tijdens bestraling de radiotherapeut en bij het krijgen van chemotherapie de internist-oncoloog.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg