4. Diagnose

(Verdenking) Nierkanker

Iedere patiënt met een niertumor wordt besproken op een wekelijks regionaal MDO. Hier zitten de experts van verschillende ziekenhuizen bij elkaar en er wordt een advies gegeven over de meest geschikte behandeling. In een gesprek (ongeveer 1 week na het laatste onderzoek) met de behandelend specialist worden de uitslagen van de onderzoeken en het advies vanuit het regionaal overleg met u besproken. Afhankelijk van de uitslagen wordt het vervolgtraject samen met u bepaald.

Informatie

Het internet en verhalen van andere mensen kunnen voor veel ongerustheid zorgen. Maar slechte ervaringen bij een ander hoeven u nog niet te overkomen. Vertrouw op wat de specialist en de (oncologie)verpleegkundige van het Maasstad Ziekenhuis u hebben verteld. Een betrouwbare internetsite is die van KWF kankerbestrijding, www.kwf.nl.

Wat is kanker

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende ziekten. Al deze verschillende soorten kanker hebben 1 gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen. Hierdoor ontstaat er een gezwel of tumor.

Goed- en kwaadaardig

Er zijn goedaardig en kwaadaardige gezwellen of tumoren. Alleen bij kwaadaardige gezwellen of tumoren is er sprake van kanker. Tumor is een ander woord voor gezwel. Een kwaadaardige tumor kan omliggende weefsels en organen opzij drukken, kan er groeien en uitzaaien.

Oncologie - Goedaardig gezwel.jpg

Goedaardig gezwel. De gevormde cellen dringen geen omliggend weefsel binnen.

Oncologie - Kwaadaardig gezwel.jpg

Kwaadaardig gezwel. De cellen dringen wel omliggend weefsel binnen.

Uitzaaiingen

Van een kwaadaardige tumor kunnen cellen losraken. Die kankercellen kunnen via het bloed en/of lymfe op andere plaatsen in het lichaam terechtkomen en ook daar uitgroeien tot gezwellen. Dit zijn uitzaaiingen (metastasen).

Nierkanker

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1700 mensen nierkanker vastgesteld, van wie 60% mannen zijn en 40% vrouwen. Nierkanker kan op alle leeftijden voorkomen, maar het gebeurt voornamelijk tussen de 55 en 75 jaar. Niertumoren worden steeds vaker vroegtijdig ontdekt. Dit is vaak bij toeval tijdens een onderzoek.

Er zijn goedaardige en kwaadaardige tumoren. Goedaardige tumoren in de nieren behoeven vaak geen behandeling. Alleen bij kwaadaardige tumoren is er sprake van kanker. Hierbij is sprake van een woekering van cellen die uitgaan van het nierweefsel of het verzamelsysteem van de nier. 

Niertumoren worden steeds vaker vroegtijdig ontdekt (als ze nog klein zijn). Dit is vaak bij toeval tijdens een ander onderzoek. Tumoren van het slijmvlies van de nier (verzamelsysteem) veroorzaken meestal bloed in de urine. Indien de kanker zich tot de nier of het opvangsysteem van de nier beperkt, kan de patiënt over het algemeen genezen door (een deel van) de nier operatief te verwijderen. Het gedeeltelijk verwijderen van het aangedane deel van de nier is uiteraard voordelig voor het behoud van de nierfunctie. 

Soms moet de gehele nier met of zonder urineleider (ureter) worden verwijderd. Afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor kan besloten worden de nier gedeeltelijk te verwijderen (partiële nefrectomie) of de nier helemaal te verwijderen (radicale nefrectomie). 

Als alternatief voor een operatie bestaan er zogenoemde focale behandelingen als radio frequente ablatie of cryo therapie (aanprikken van de tumor en het op hoge temperatuur brengen of juist bevriezen). Deze behandelingen worden doorgaans alleen toegepast voor tumoren kleiner dan 4 cm.

Niertumoren zijn weinig tot niet radio - of chemogevoelig.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek bezoeken
  3. Onderzoek
  4. Diagnose
  5. Behandeling
  6. Nazorg