6. Nazorg

(Verdenking) Nierkanker

Na twee weken neemt de behandelend uroloog telefonisch contact met u op over de uitslag van het weefsel dat is weggehaald tijdens de operatie.

Vervolgens komt u 6 weken na de operatie voor controle terug bij u uroloog. Van tevoren moet u bloedprikken. Tijdens dit gesprek wordt onder andere de operatie, de nierfunctie en het follow up schema besproken. Als u bent verwezen door een specialist uit een ander ziekenhuis, wordt u voor de follow up hier weer naar toe terug verwezen.

Afhankelijk van de grootte en de agressiviteit van de tumor kunt u in aanmerking komen voor een aanvullende behandeling. In dat geval informeert uw uroloog u hierover. 

Adviezen voor thuis

Het is belangrijk om het de eerste weken na de ingreep rustig aan te doen. Bij problemen, zoals pijn of koorts, kunt u de eerste week na ontslag direct contact opnemen met het Maasstad Ziekenhuis. 

Naast de verschillende hulpverleners die in het ziekenhuis zorg bieden, zijn er ook organisaties buiten het ziekenhuis die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met kanker: 

 • Thuiszorg
 • Mantelzorg
 • Extramurale instellingen voor psychosociale hulpverlening
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Stichting Allochtonen en kanker
 • Zorghotel

Het Maasstad Ziekenhuis wil u daarin graag begeleiden.

 1. Verwijzing
 2. Polikliniek bezoeken
 3. Onderzoek
 4. Diagnose
 5. Behandeling
 6. Nazorg