Uw zorg op afstand

In het ziekenhuis bieden we medisch specialistische zorg. Soms is het mogelijk om deze zorg thuis te ontvangen. Zorgverleners van het ziekenhuis of van een thuisorganisatie behandelen patiënten dan in hun eigen omgeving. Zorg op afstand betekent dus eigenlijk dichterbij de patiënt/thuis.

Wij verplaatsen natuurlijk alleen zorg naar huis als het medisch veilig is. En als er goed overleg is geweest tussen de patiënt en zorgverlener.

De volgende behandelingen kunnen patiënten thuis ontvangen.

Welke behandeling?

Voor welke patiënten?

Meer informatie?

Antibiotica per infuus

Patiënten die antibiotica via een infuus krijgen

Op deze manier kunt u (de rest van) de behandeling met antibiotica in uw vertrouwde omgeving krijgen. Voor deze thuisbehandeling werken wij nauw samen met thuiszorgorganisaties.
Meer informatie over antibiotica thuis vindt u hier.

Fototherapie

Baby’s met geelzucht

Ouders krijgen een coconmatras die blauw licht afgeeft mee voor de baby. Een verloskundige uit de regio komt iedere dag langs om bloed af te nemen om te kijken of de waarden gedaald zijn en overlegt met het ziekenhuis.
Meer informatie over fototherapie thuis vindt u hier.

Immunotherapie

Kankerpatiënten

Een zorgverlener uit het ziekenhuis komt bij u thuis de immunotherapie toedienen.
Meer informatie over immunotherapie thuis vindt u hier.

Peritoneale dialyse

Nierpatiënten

Dit is een vorm van dialyse die u zelf thuis kunt uitvoeren. Meer informatie over peritoneale dialyse vindt u hier.

Slaapapneu-onderzoek

Patiënten met verdenking op slaapapneu

Een medewerker van Thuisziekenhuis Nederland komt uitleg geven, brengt de apparatuur en haalt deze weer op. Het ziekenhuis ontvangt een rapport van de slaapgegevens en bespreekt dit met u.
Meer informatie over slaapapneu-onderzoek thuis vindt u hier.

Zoledroninezuur-infuus

Patiënten met osteoporose of de ziekte van Paget

Een thuiszorgorganisatie komt bij u thuis het middel toedienen.
Meer informatie over een zoledroninezuur-infuus thuis vindt u hier.

Uw zorg digitaal

Het Maasstad Ziekenhuis zet digitale middelen in om onze patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld overal inzicht hebben in uw patiëntendossier en snel en makkelijk een vraag stellen aan uw zorgverlener. En kunnen u en zorgverleners uw gezondheid op afstand goed in de gaten houden (thuismonitoring).

Ga voor meer informatie naar de pagina Uw zorg digitaal