Bezoektijden

Ouders/verzorgers zijn altijd welkom. Wij vragen u wel om tussen de voedingstijden uw kind in bed te laten liggen.

Ook bezoek is altijd welkom. Het aantal bezoekers is maximaal 2 personen tegelijk waarvan één de ouder/verzorger van het kind moet zijn. Beperkt wisselen en uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg met de verpleging.

Broertjes en zusjes zijn welkom op de afdeling, mits zij de waterpokken hebben gehad. Andere kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten.

Wij vragen u te allen tijde te melden aan de verpleging als u, of een gezinslid, ziek bent of in contact is geweest met zieke mensen. Zodat wij met u de juiste  voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.