Film overplaatsing binnen het Neonataal Centrum Rotterdam

Om ouders beter voor te bereiden op de overplaatsing van hun kind binnen het neonataal centrum, is er een film gemaakt waarin de gang van zaken rondom een overplaatsing in beeld worden gebracht.

Waarom overplaatsing?

Als uw kind de intensieve zorg op Intensive Care Neonatologie in Erasmus MC-Sophia niet meer nodig heeft, wordt hij of zij overgeplaatst.

Dit kan een overplaatsing binnen het ziekenhuis zijn, maar ook naar een ander ziekenhuis, vaak het Sint Franciscus Gasthuis of het Maasstad Ziekenhuis. De keuze voor het ziekenhuis en de afdeling hangt af van de zorg die uw kind nodig heeft, van uw woonplaats, en van de beschikbare plaatsen.

Is uw kind voldoende aangesterkt, dan kan het wellicht naar een afdeling Medium Care. Blijft extra zorg nodig, dan gaat het naar de afdeling Post-IC/High Care.
Wij realiseren ons dat ouders een overplaatsing als een grote stap ervaren. U verlaat de afdeling waar uw pasgeboren kind is verzorgd en waarmee u zo vertrouwd bent geraakt. Tijdens een ontslaggesprek of overplaatsingsgesprek met de arts of verpleegkundig specialist kunt u eventuele zorgen uiten en vragen stellen.

Zodra bekend is naar welke afdeling en welk ziekenhuis uw kind wordt overgeplaatst, kunt u alvast een keer in dat ziekenhuis op de afdeling Neonatologie gaan kijken. Als u een afspraak maakt, nemen de medewerkers de tijd voor een kennismaking en een rondleiding. Zo krijgt u een beeld van de nieuwe afdeling en kunt u vragen stellen aan het personeel.

Bekijk hier de film over hoe de overplaatsing in zijn werk gaat.

Op de website van het Neonataal Centrum Rotterdam kunt u nog veel meer informatie lezen over opname, overplaatsing en overige nuttige informatie voor ouders en betrokkenen.