Neonataal Centrum Rotterdam

Een samenwerking tussen het Erasmus MC, Sint Franciscus Gasthuis & het Maasstad Ziekenhuis, om optimale zorg aan te vroeg geboren kinderen in de regio Rotterdam te bieden, komt samen in het Neonataal Centrum Rotterdam.