Meer over Spoedeisende Hulp

Voor acute medische zorg van alle specialismen kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag terecht bij de afdeling Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis. Dit na doorverwijzing van een huisarts of via de ambulance. De Spoedeisende Hulp is gelegen aan het Spoedplein op de Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid.

Kosten

Houd er rekening mee dat aan een bezoek aan de Spoedeisende Hulp altijd kosten zijn verbonden. Ongeacht de inhoudelijke behandeling op de Spoedeisende Hulp betaalt u de kosten uit het eigen risico van uw zorgverzekering. Uiteraard geldt dit alleen wanneer u dit eigen risico nog niet verbruikt hebt.

Werkwijze

Als u binnenkomt op de Spoedeisende Hulp schrijft onze baliemedewerker u aan de hand van uw verzekeringsgegevens en uw geldige legitimatiebewijs in. In het kader van infectiepreventie stelt de baliemedewerker u standaard specifieke vragen, zoals  opname in een ziekenhuis in het buitenland.

Bepaling spoedvraag

Nadat u bij de balie bent ingeschreven, neemt u in de wachtkamer plaats. Vervolgens beoordeelt een gespecialiseerd verpleegkundige tot welke categorie u met de huidige klachten of aandoening behoort. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het Manchester Triage Systeem. Aan de hand van vragen stelt de verpleegkundige vast hoe urgent uw zorgvraag is.

Het Manchester Triage Systeem onderscheidt de volgende categorieën:

Categorie Behandeling
Rood directe behandeling noodzakelijk
Oranje behandeling binnen tien minuten
Geel behandeling binnen één uur
Groen behandeling binnen twee uur
Blauw behandeling binnen vier uur

Door toepassing van dit systeem krijgen alle patiënten de zorg op het moment dat zij die - vanuit medisch oogpunt gezien - nodig hebben. Dit betekent in de praktijk dat een patiënt die later dan u is binnengekomen eerder behandeld kan worden, omdat de aandoening ernstiger van aard is.

Video's

In onderstaande filmpjes wordt de werkwijze van de Spoedeisende Hulp uitgelegd: