Terug

Astma

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen.

Klachten

De luchtwegen worden nauwer en extra prikkelbaar. Dit geeft klachten als een piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademigheid, hoesten en soms slijmproductie....

De luchtwegen worden nauwer en extra prikkelbaar. Dit geeft klachten als een piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademigheid, hoesten en soms slijmproductie.

Deze verschijnselen treden op in aanvallen en ontstaan doordat de bronchiën (de luchtwegvertakkingen in de longen) vernauwen. Het inademen, maar vooral het uitademen, kost moeite.

Astma kan op iedere leeftijd voorkomen, maar komt meer voor bij kinderen dan bij volwassenen. Astma ontstaat meestal door een erfelijke gevoeligheid. Bij astma zijn de luchtwegen gevoelig voor allergische prikkels veroorzaakt door pollen, huismijt en huisdieren en niet-allergische prikkels als sigarettenrook, parfum, mist, heftige emoties en zware inspanning. Maar ook door overgevoeligheid van stoffen op het werk (beroepsastma). De ernst van de klachten verschilt, variërend van piepend ademhalen tot levensbedreigend benauwd zijn.

Onderzoeken

Binnen het Maasstad Ziekenhuis kunnen de volgende onderzoeken bij astma worden verricht:

Binnen het Maasstad Ziekenhuis kunnen de volgende onderzoeken bij astma worden verricht:

Daarnaast kunnen er nog uitgebreidere onderzoeken plaatsvinden:

Behandelingen

Astma verbetert meestal niet vanzelf. Wanneer er niets aan de astmatische klachten wordt gedaan, kunnen deze verergeren.

Astma verbetert meestal niet vanzelf. Wanneer er niets aan de astmatische klachten wordt gedaan, kunnen deze verergeren.

Het is natuurlijk verstandig om als astmapatiënt zoveel mogelijk de factoren die een astma-aanval uitlokken te vermijden. Vermijd bijvoorbeeld rokerige ruimtes, maak uw huis zoveel mogelijk stofvrij en zorg dat de kamers voldoende worden geventileerd. Vaak zijn dit soort maatregelen echter niet voldoende om kortademigheid te voorkomen. Gelukkig bestaan er effectieve geneesmiddelen tegen astma, waarmee de kortademigheid meestal kan worden opgeheven.

Binnen het Maasstad Ziekenhuis kunnen de volgende behandelingen bij astma worden verricht:

 

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.