Anti-IgE therapie

Deze therapie bestaat uit het geven van injecties tegen ernstige allergische astmaklachten. De patiënt krijgt het medicijn (Xolair) toegediend dat de allergische antistoffen blokkeert. Dit allergische antilichaam (IgE) is namelijk in staat om bepaalde cellen in ons lichaam aan te zetten tot het produceren van stofjes die de luchtwegen doen samentrekken.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Allergologie
Alle behandelingen van A tot Z