Terug

Toestemming geven

Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk en persoonlijk. Dit betekent dat het Maasstad Ziekenhuis uw medisch dossier niet zomaar mag delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Dit mag alleen als u daarvoor toestemming geeft.

Als patiënt van het Maasstad Ziekenhuis kan u gevraagd worden om toestemming te geven voor diverse doeleinden. 

Toestemming Zorgverlenersportaal

Aan de balie van de poliklinieken en bij Patiëntregistratie wordt gevraagd of u toestemming geeft dat uw huisarts inzicht krijgt in uw medische gegevens via...

Aan de balie van de poliklinieken en bij Patiëntregistratie wordt gevraagd of u toestemming geeft dat uw huisarts inzicht krijgt in uw medische gegevens via het zorgverlenersportaal.

De toestemming wordt vastgelegd in het medisch dossier. U geeft uw keuze eenmalig mondeling aan ons door en kunt deze altijd wijzigen. Hierbij is een geldig legitimatiebewijs verplicht. Technisch is het vooralsnog niet mogelijk om toestemming te verlenen via het patiëntenportaal. 

Als u toestemming heeft gegeven, kan uw huisarts uw gegevens inzien via het zorgverlenersportaal. Dit is het zorgverlenersgedeelte van het zorgportaal. Daarmee krijgt de huisarts toegang tot:

  • een overzicht van medicijnen die u gebruikt en die geregistreerd zijn bij het Maasstad Ziekenhuis;
  • onderzoekuitslagen van de afdelingen laboratorium, radiologie, microbiologie, pathologie en nucleaire geneeskunde;
  • brieven en verslagen over uw behandeling;
  • een overzicht van ziekenhuisopnames, operaties en afspraken in het Maasstad Ziekenhuis;
  • verwijzingen van andere zorgverleners voor een behandeling in het Maasstad Ziekenhuis;
  • algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en verzekeringsgegevens.

Grootste voordeel voor uw huisarts is dat hij altijd direct op de hoogte is van uw meest recente gegevens. Hierdoor is het mogelijk om de voortgang van uw behandeling nog beter te volgen en te bewaken en kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar worden afgestemd.

 

 

 

 

Toestemming medische vragenlijsten

Wat betekent een behandeling voor de kwaliteit van leven van onze patiënten? Om hierover het gesprek aan te gaan met onze patiënten is informatie nodig. Daarom...

Wat betekent een behandeling voor de kwaliteit van leven van onze patiënten? Om hierover het gesprek aan te gaan met onze patiënten is informatie nodig. Daarom meet het Maasstad Ziekenhuis met behulp van een aantal vragenlijsten voor, tijdens en na uw behandeling hoe het met u gaat.

Wat zijn medische vragenlijsten?

Omdat wij graag nóg beter willen weten hoe het met u gaat, nemen wij vragenlijsten af bij onze patiënten. Bij 'gezondheid' zijn we niet alleen benieuwd naar uitslagen van onderzoeken en hoe bijvoorbeeld het wondherstel is na uw operatie. Wij willen ook graag weten hoe u zich voelt en hoe het thuis gaat. U kunt hierbij denken aan vermoeidheid, pijn en/of u de dingen kunt doen die voor u belangrijk zijn. In de vragenlijsten die u per e-mail ontvangt, worden daarover vragen gesteld. In principe blijft de mogelijkheid bestaan om vragenlijsten op papier in te vullen.

Waarom is deelname belangrijk?

Met uw bijdrage krijgen u en uw behandelteam een beter inzicht in uw ziekteproces. Uw behandeling wordt daarmee nog beter afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Vertrouwelijk

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend voor ú en uw behandelteam inzichtelijk. Alleen met uw toestemming kunnen uw antwoorden anoniem gebruikt worden voor verbeterprojecten of wetenschappelijk onderzoek.

Uitnodiging via e-mail

U ontvangt van het Maasstad Ziekenhuis per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In de e-mail staat een link. Die link gaat naar het systeem waar u de vragen veilig kunt beantwoorden. Indien u de vragenlijsten op papier wenst in te vullen, kunt u op de afdeling vragen naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.