Stichting African Hospitals

Het Maasstad Ziekenhuis zet zich in voor Afrikaanse ziekenhuizen en heeft daarom de stichting African Hospitals opgericht. Iedereen heeft recht op veilige zorg van hoge kwaliteit. Helaas is dat in Afrika niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Goed opgeleide zorgmedewerkers kunnen hierin het verschil maken. Daarom verzorgt de stichting African Hospitals, samen met haar partners, scholing en training voor zorgpersoneel in Afrika. Zo werken we aan een betere kwaliteit van leven.

Ons ideaal

Ons ideaal is om professionals uit het Maasstad Ziekenhuis - en andere organisaties die een band hebben met het Maasstad Ziekenhuis - de mogelijkheid te bieden om een persoonlijke en directe bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika, in het bijzonder in Afrikaanse ziekenhuizen.

Ons werk

Het Maasstad Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, dat is aangesloten bij de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoedepositie te kiezen met patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Hierbij aansluitend ligt de focus van onze stichting primair op scholing en training. 
Helaas kent Afrika een groot tekort aan goed opgeleide mensen. De bevolking in Afrika groeit nog steeds hard en het tekort aan medewerkers met de juiste opleiding en ervaring wordt alleen maar groter. Dit vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mensen in Afrika. Daarom verzorgen wij, samen met onze partners, scholing en training aan zorgmedewerkers in Afrika. Onze verpleegkundigen en artsen dragen hun kennis en vaardigheden over, waardoor de specialisten in Afrika de vertaling van theorie naar praktijk beter kunnen maken. Dit leidt tot een betere kwaliteit van leven van patiënten en zelfs het redden van levens. We gaan hierbij altijd vraaggericht te werk en sluiten aan bij de behoeften in Afrika. We werken op projectmatige wijze samen met de lokale bevolking. Onze stichting heeft de ANBI-status. We richten ons nadrukkelijk niet op het schenken van goederen. Ook doen wij geen financiële donaties.

Verbinding African Hospitals en Maasstad Ziekenhuis

Inmiddels is de stichting doorgegroeid naar een volledig zelfstandig opererend orgaan, volledig zelf verantwoordelijk voor de eigen fondsenwerving. Maar nog altijd hebben we een sterke binding met het Maasstad Ziekenhuis. Zo zijn medewerkers van het ziekenhuis in Afrika actief voor de stichting en/of zitten zij in het bestuur of in een van de werkgroepen van de stichting. En dat allemaal op vrijwillige basis!  

Website

Stichting African Hospitals heeft een eigen website waar veel achtergrondinformatie te vinden is en alle reizen goed te volgen zijn: https://africanhospitals.nl