Terug

Borstkanker

In Nederland wordt per jaar bij circa 12.000 mensen borstkanker vastgesteld. In ons land heeft een vrouw een kans van één op acht om ooit in haar hele leven borstkanker te krijgen. Daarmee is het de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker een zeldzame ziekte. Na die leeftijd neemt het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt geleidelijk toe. Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen van 50 tot 75 jaar. Ondanks veel onderzoek zijn er nog steeds geen duidelijke oorzaken van borstkanker bekend.

 

Zorgpad Borstkanker

Meer informatie over borstkanker, klachten, onderzoeken en behandelmethodes vindt u uitgelegd in het 'zorgpad borstkanker'.

Meer informatie over borstkanker, klachten, onderzoeken en behandelmethodes vindt u uitgelegd in het 'zorgpad borstkanker'.

Vanaf het moment dat bij u de verdenking op borstkanker bestaat, doorloopt u een  traject met diverse onderzoeken en indien er sprake is van borstkanker mogelijk ook één of meerdere behandelingen. Dit traject noemen wij het 'zorgpad borstkanker'. De stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. U hoeft daardoor niet onnodig

Hier vindt u alle informatie over het zorgpad borstkanker.

Klachten

De meestvoorkomende klacht bij borstkanker is het 'knobbeltje'.

De meestvoorkomende klacht bij borstkanker is het 'knobbeltje'.

Andere symptomen zijn bijvoorbeeld:

  • Vocht uit tepel (tepeluitvloed);
  • Veranderingen in de tepel zoals roodheid of schilfertjes;
  • Een sinds kort ingetrokken tepel.

Om borstkanker vroegtijdig te ontdekken, krijgen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Onderzoeken

Als u met één of meer van de hiervoor genoemde symptomen bij uw behandeld arts komt, zal hij of zij u eerst lichamelijk onderzoeken.

Als u met één of meer van de hiervoor genoemde symptomen bij uw behandeld arts komt, zal hij of zij u eerst lichamelijk onderzoeken.

Uw onderzoek op de Mammapoli omvat meestal drie onderdelen:

Aanvullend kan er een MRI-onderzoek plaatsvinden.

Bespreking uitslagen

Wanneer alle nodige onderzoeken uitgevoerd zijn, bespreekt de chirurg of verpleegkundig specialist nog dezelfde dag de uitslag van de onderzoeken met u.

Als uit de uitslagen geen duidelijke diagnose naar voren komt, zal de chirurg of verpleegkundig specialist de nodige vervolgonderzoeken met u afspreken. Deze onderzoeken zullen op zo’n kort mogelijke termijn aangevraagd worden en besproken worden in het mammateam. Wanneer de onderzoeken plaats hebben gevonden, wordt er met u een afspraak gemaakt om de uitslagen en het advies van het mammateam te bespreken.

Als de uitslagen uitwijzen dat u borstkanker heeft, zal het verdere behandelplan met u besproken worden. Ook ontmoet u na het gesprek met de chirurg of verpleegkundig specialist de mammacare verpleegkundige. Zij bespreekt nogmaals in alle rust met u de verdere stappen en geeft u de nodige (schriftelijke) informatie. Verder zullen de onderzoeken worden besproken in het mammateam. Hierna krijgt u een poliklinische afspraak om het advies van het mammateam met u te bespreken. Deze afspraak wordt gecombineerd met een afspraak bij de anesthesist.

Behandelingen

Het Maasstad Ziekenhuis zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk behandeld wordt.

Het Maasstad Ziekenhuis zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk behandeld wordt.

Als u borstkanker heeft, dan geeft de chirurg u en uw naast betrokkene informatie over de behandelmogelijkheden. Is het advies een operatie, dan geeft de chirurg (als dat mogelijk is) u de keuze tussen een borstsparende operatie of borstamputatie. Tijdens de ingreep wordt ook de schildwachtklier verwijderd.

Borstsparende operatie

Het mammateam is tot de conclusie gekomen dat een borstsparende operatie een optie voor u is. De chirurg zal u onder algehele narcose opereren. Bij deze operatie wordt de tumor uit de borst verwijderd. Tijdens dezelfde operatie wordt de schildwachtklier en indien noodzakelijk alle oksellymfeklieren verwijderd. Het weefsel wordt onderzocht in het laboratorium. Ongeveer tien dagen na de operatie komt u terug op de polikliniek waar de chirurg de resultaten van de operatie en het onderzoek met u bespreekt. Bij een borstsparende operatie volgt altijd nabehandeling in de vorm van radiotherapie. Deze behandeling start binnen acht weken na de operatie. Afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt, bestaat de kans dat u, behalve de radiotherapie, verder behandeld moet worden met hormoontherapie en/of chemotherapie.

Borstamputatie

Bij een borstamputatie wordt het gehele borstweefsel verwijderd. Tijdens dezelfde operatie wordt de schildwachtklier en indien noodzakelijk alle oksellymfeklieren verwijderd. Het weefsel wordt onderzocht in het laboratorium. Ongeveer tien dagen na de operatie komt u terug op de polikliniek waar de chirurg de resultaten van de operatie en het onderzoek met u bespreekt. U kunt er ook voor kiezen om een borstreconstructie door de plastisch chirurg uit te laten voeren na of tijdens de borstamputatie. Niet alle vrouwen komen voor een directe borstreconstructie in aanmerking. In deze gevallen kan de borst in een latere fase gereconstrueerd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt, bestaat de kans dat u verder behandeld moet worden met radiotherapie, hormoontherapie of chemotherapie.

Mammacare-verpleegkundige

Uiteraard hoeft u niet direct een keuze te maken voor één van beide operaties. U kunt hierover nadenken en de mogelijkheden bespreken met uw naast betrokkenen. De mammacare-verpleegkundige geeft u uitgebreide informatie mee over beide ingrepen. Als u dat wilt, kunt u in een vervolgafspraak de voor- en nadelen van de operaties bespreken en een keuze maken.

Tijdens het hele behandeltraject wordt u door de mammacare-verpleegkundige begeleid. Zij kan u ook adviseren over psychosociale ondersteuning door maatschappelijk werk, een psycholoog of door geestelijke verzorging.

Nazorg

Na de behandeling van borstkanker is het van belang dat u onder controle blijft.

Na de behandeling van borstkanker is het van belang dat u onder controle blijft.

Deze controles worden uitgevoerd door de verpleegkundig specialist en/of chirurg en zullen bestaan uit een anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarnaast wordt jaarlijks een mammografie gemaakt. Indien nodig, kan de verpleegkundig specialist en/of de chirurg aanvullend onderzoek aanvragen.

Borstcentrum ZuidHollandZuid

Een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen voor patiënten met (verdenking op) borstkanker.

Een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen voor patiënten met (verdenking op) borstkanker.

Meer informatie over Borscentrum ZuidHollandZuid.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.