5. Behandeling

(verdenking) Borstkanker

Bij borstkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. De keuze van de behandeling is afhankelijk van diverse factoren.

De meest toegepaste behandelingen bij borstkanker zijn:

 • operatie (chirurgie);
 • bestraling (radiotherapie);
 • chemotherapie (cytostatica);
 • immunotherapie;
 • hormonale therapie.

De meeste patiënten met borstkanker krijgen een combinatie van bovenstaande behandelingen.

Welke behandelingen er worden gegeven en de volgorde ervan wordt individueel bepaald door het mammateam. In de meeste gevallen is de eerste behandeling een operatie.

Hoofdbehandelaarschap

Tijdens uw behandeling kan het zijn dat u te maken krijgt met verschillende specialisten. Er is steeds 1 specialist uw eigen dokter (hoofdbehandelaar), maar afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft kan het hoofdbehandelaarschap wisselen: rond een operatie is dit de chirurg, tijdens bestraling de radiotherapeut en bij het krijgen van chemotherapie de internist-oncoloog. Als u alleen geopereerd hoeft te worden is de chirurg uw hoofdbehandelaar.

De behandeling

De behandelmethoden voor kanker kunnen verschillende doelen hebben. Specialisten gebruiken meestal de volgende indeling:

 • Een curatieve behandeling is erop gericht om iemand te genezen.
 • Een adjuvante (=aanvullende) behandeling kan worden gegeven na een curatieve behandeling. Na een operatie kan bijvoorbeeld radiotherapie worden gegeven om eventuele niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden. De adjuvante behandeling is dus een toegevoegde behandeling die bedoeld is om een beter eindresultaat te verkrijgen.
 • Een palliatieve behandeling is gericht op het afremmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten wanneer de ziekte niet meer te genezen is.

Persoonlijke situatie
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan er chemotherapie, immunotherapie of anti-hormoontherapie geadviseerd worden. Uw behandelaar bespreekt dit met u als dit van toepassing is. De therapieën kunnen een een belangrijk onderdeel van de behandeling van borstkanker zijn en in verschillende situaties worden geadviseerd:

Als neo-adjuvante behandeling

 • Wanneer bij de operatie de tumor te ver was uitgebreid om deze voldoende te kunnen verwijderen. Chemotherapie heeft dan tot doel dit tumorweefsel eerst te verkleinen. Bij voldoende effect wordt dan een 2e operatie verricht, meestal
  gevolgd door nog enkele chemokuren.
 • Wanneer de afmeting van de tumor te groot is om borstsparend te kunnen opereren kan chemotherapie als 1e behandeling gegeven worden om de tumor kleiner te maken om daarna alsnog een borstsparende operatie te kunnen doen.
 • Om de genezingskansen te vergroten bij specifieke tumoreigenschappen, zoals triple negatieve en Her2neu positieve tumoren.

Als adjuvante behandeling

 • Wanneer bij de operatie al het zichtbare tumorweefsel is verwijderd. De chemotherapie wordt dan gegeven om (eventueel) niet-waarneembare, achtergebleven kankercellen te bestrijden.

Als palliatieve behandeling

 • Wanneer bij de operatie zoveel mogelijk tumorweefsel is verwijderd en hooguit een klein restant over is. De chemotherapie wordt dan gegeven om het restant tumorweefsel te vernietigen.
 1. Verwijzing
 2. Polikliniek Bezoeken
 3. Onderzoek
 4. Diagnose
 5. Behandeling
 6. Nazorg